Skip to main content

Personal Energy Administration Kiosk application: an ICT-ecosystem for Energy Savings through Behavioural Change, Flexible Tariffs and Fun

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentna aplikacja promuje efektywność energetyczną i wspiera gospodarstwa domowe w oszczędzaniu energii

Ekologia i inteligentne zachowanie – te dwie kwestie nie muszą wcale się wykluczać. W praktyce wszystko może sprowadzać się po prostu do korzystania z aplikacji na smartfonie lub tablecie. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu powstała nowa aplikacja, która pomaga użytkownikom w oszczędzaniu energii oraz pozwala na zmniejszenie cen prądu dzięki dostępowi do niższych taryf energetycznych.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Energia

Większość europejskich gospodarstw domowych nie zna swojego dziennego i miesięcznego zużycia energii elektrycznej – w przypadku wielu spośród nich kwestia zużytego prądu pojawia się zaledwie raz w roku. Pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania tego problemu było zobowiązanie się przez państwa członkowskie UE do wdrożenia na szeroką skalę inteligentnych liczników, które mają trafić do co najmniej 80 % odbiorców energii elektrycznej do 2020 roku. Inteligentne liczniki pozwalają na dokładne rozliczanie zużycia energii dzięki nieustannej komunikacji (raz na godzinę lub częściej) pomiędzy licznikami energii elektrycznej rejestrującymi rzeczywiste zużycie oraz dostawcą energii monitorującym stany liczników. Szczegółowe dane na temat zużycia są następnie przekazywane konsumentom w formie informacji zwrotnej, która może motywować ich do zmiany przyzwyczajeń w celu zwiększenia oszczędności energii, co przełoży się na niższe rachunki i pieniądze, które zostaną w ich portfelach.

Rozwiązania informatyczne dla rynków energetycznych i użytkowników końcowych

Aplikacja na smartfony i tablety służąca do zarządzania energią przez użytkowników końcowych oraz jej oszczędzania, która powstała w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu PEAKapp, pozwala na zwiększenie integracji inteligentnych liczników, umożliwiając użytkownikom monitorowanie zużycia energii oraz ocenianie, w jaki sposób mogą korzystać z niej w bardziej efektywny sposób. „Naszym najważniejszym celem było opracowanie narzędzia, które pozwoliłoby odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwach domowych dołączyć do projektu transformacji energetycznej w roli świadomych uczestników. W tym celu chcemy dotrzeć przede wszystkim do osób, które nie mają instalacji fotowoltaicznych, elektrycznego samochodu czy wymyślnych urządzeń automatyki domowej”, zauważa koordynator projektu Johannes Reichl. Aplikacja na smartfony opracowana w ramach projektu PEAKapp wymaga jedynie zainstalowania w domu inteligentnego licznika. Co ważne, wykorzystywanie aplikacji umożliwia gospodarstwom domowym korzystanie z różnych nowych modeli taryf sprzedażowych energii elektrycznej. Struktury oferowanych przez różnych dostawców taryf energetycznych umożliwiają korzystanie ze zniżek w okresach szczytowego wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co pozwala gospodarstwom domowym na zmniejszenie swojego indywidualnego śladu węglowego. Dzięki temu, że aplikacja PEAKapp łączy rynki energetyczne z gospodarstwami domowymi, mieszkańcy otrzymują informacje na temat swojego zużycia energii elektrycznej, dzięki którym są w stanie wykorzystywać ekologiczną energię w czasie, kiedy świeci słońce lub wieje wiatr. Ponadto aplikacja oferuje funkcje integracji z portalami społecznościowymi i zawiera kilka gier. „Dzięki naszej aplikacji konsumenci będą w stanie monitorować na bieżąco swoje zużycie energii elektrycznej, jednocześnie ucząc się jej bardziej efektywnego wykorzystania i dzieląc się swoimi doświadczeniami na portalach społecznościowych. Wyzwania pozwalające na porównywanie się z innymi użytkownikami zwiększają przejrzystość w zakresie tego, w jaki sposób konkretne zachowania związane ze zużyciem energii wpływają na ślad węglowy gospodarstw domowych”, dodaje Reichl.

Zwiększanie roli mieszkańców w procesie transformacji energetycznej

W celu przetestowania skuteczności nowego rozwiązania zespół projektowy przeprowadził testy terenowe w czterech różnych krajach – w Szwecji, Austrii, Estonii oraz na Łotwie. Przez cały okres trwania projektu w testach nowej aplikacji wzięło udział przeszło 6 000 gospodarstw domowych, spośród których niemal 3 000 zaoferowało zespołowi projektowemu dostęp do profili wykorzystania energii ze swoich inteligentnych liczników, co pozwoliło na przeprowadzenie szczegółowych analiz naukowych. Po 69 tygodniach testów terenowych, mieszkańców gospodarstw domowych zapytano, czy wykorzystanie aplikacji wpłynęło na ich zachowania oraz podejmowanie decyzji związanych z energią. Na podstawie wyników przeprowadzonych ankiet udało się ustalić, że 40 % użytkowników zaczęło zwracać większą uwagę na sposób wykorzystywania energii w domu, 14 % z nich wymieniło swoje stare urządzenia na nowe i bardziej energooszczędne, natomiast 22 % respondentów przyznało się do zmiany zachowań związanych z gotowaniem i myciem. Aktywni użytkownicy byli w stanie zmniejszyć dzienne zużycie energii elektrycznej średnio o 7 %. „Wyniki badań terenowych wyraźnie pokazują, że duża część gospodarstw domowych korzystających z energii elektrycznej pragnie również wnieść swój wkład w transformację energetyczną. W tym celu potrzebują jednak dostępu do odpowiednich narzędzi, które pozwolą im lepiej poznać zagadnienia związane z energetyką oraz dostawcami energii’, wyjaśnia Reichl. Opracowany w ramach projektu produkt, który jest gotowy do wprowadzenia na rynek, promuje wizję systemu energetycznego, który stawia użytkowników na pierwszym miejscu. Wciąż jednak potrzeba więcej czasu, aby gospodarstwa domowe uświadomiły sobie aktywną rolę, jaką odgrywają w systemie energetycznym i zaczęły uczestniczyć w lokalnych społecznościach energetycznych, które promują wspólne wykorzystanie lokalnie wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych.

Słowa kluczowe

PEAKapp, gospodarstwo domowe, taryfa, smartfon, transformacja energetyczna, tablet, energia odnawialna, sieć społecznościowa, społeczność energetyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania