Skip to main content

The Stanley Grange Medieval Iron Project: Production, Exchange, and Technology Transfer in Medieval Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odkrywanie średniowiecznej techniki

Unia Europejska poparła inicjatywę przeprowadzenia szeregu prac odkrywkowych, by uzyskać pełne zrozumienie średniowiecznej techniki i uzupełnić europejskie bogactwo kultury i gospodarki.

Technologie przemysłowe

W okresie średniowiecza europejska technika wytopu żelaza przeszła drogę od pieców fryszerskich, które były używane od czasów starożytnych, do wielkich pieców, które były bardziej wydajne. Rezultaty tych zmian wpłynęły w sposób istotny na europejskie społeczeństwo i gospodarkę oraz pomogły przetrzeć drogę do rewolucji przemysłowej. Jednakże niektóre elementy całej historii tej przemiany są w dalszym ciągu niewyjaśnione. W ramach projektu „Średniowieczne żelazo”, prowadzonego przez stowarzyszenie Marii Curie, starano się rozwiązać zagadkę prac odkrywkowych w miejscowości Stanley Grange w hrabstwie Derbyshire – miejscu ośrodków hutniczych z XIII wieku. W okresie średniowiecza miało miejsce stopniowe przechodzenie od bezpośredniej produkcji żelaza w piecach fryszerskich, do pośredniego wytwarzania go w wielkich piecach. Badacze przeprowadzili analizy naukowe i przeszukiwali historyczne archiwa, by określić postępy i zmiany zachodzące w hutnictwie na obszarze średniowiecznej Europy. Podczas prac archeologicznych prowadzonych w Stanley Grange archeolodzy odkryli pozostałości przynajmniej ośmiu pieców hutniczych wraz z dużymi ilościami żużlu pochodzącego z procesu wytwarzania żelaza. Szczegółowe badanie żużlu przeprowadzone zostało przy użyciu analizy naukowej i badania zapisów historycznych. Inicjatywa ta pomogła w szkoleniu badaczy średniowiecznej techniki wytopu żelaza oraz wyjaśnieniu wymienionych badań i odkryć w pełnym kontekście technicznym i historycznym. Stanowi to cenny wkład w rozwój nowych badań europejskich oraz istotnych postępów osiąganych na tym polu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania