Skip to main content

Revising the Role of Groundwater in Life Cycle Assessment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe rozwiązania w zakresie oceny cyklu życia

Nie można przecenić ważności chronienia zasobów wód gruntowych, zarówno w sensie jakościowym, jak i ilościowym. Pełne ujęcie wód gruntowych w analizie cyklu życia stanowi krok w odpowiednim kierunku.

Zmiana klimatu i środowisko

Analiza cyklu życia ('Life cycle analysis' - LCA) to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające określić wpływ środowiskowy produktu lub usługi. Oceniany jest szereg różnych aspektów, począwszy od wykorzystania terenu, aż po zmiany klimatyczne. Stosowany jest zakres „od żłobka do grobu” ('cradle-to-grave'), który uwzględnia surowce, transport, a nawet recykling. Jak dotychczas wody gruntowe - bardzo istotny zasób naturalny - nie były odpowiednio ujmowane w LCA. W ramach projektu „Re-ewaluacja roli wód gruntowych w ocenie cyklu życia” ('Revising the role of groundwater in life cycle assessment' - GWAT-LCA) poszukiwano sposobu zmiany powyższej sytuacji poprzez zachęcanie do współpracy pomiędzy ekspertami LCA i hydrologami. Niezbędne było specjalne podejście, gdyż wody gruntowe różnią się od innych „produktów”. Chociaż są zasobem odnawialnym, nie są równomiernie rozmieszczone. Podobnie skutki negatywne zwykle są lokalne, a nie globalne. Uzyskanie odpowiedzi wymaga głębszego drążenia niż dotychczasowe, powierzchowne badania i ocena wielorakich ról wód gruntowych i użytkowników. Wynikająca z prac projektowych struktura koncepcyjna została wdrożona do popularnego oprogramowania GIS. Następnie narzędzie to zastosowano w ramach projektu GWAT-LCA do największego światowego konsumenta wód gruntowych - przemysłu rolnego, a dokładnie upraw pszenicy. Analizę LCA zastosowano również do geotermalnych pomp ciepła, dzięki czemu odkryto zaskakująco istotne skutki związane z zasilaniem tych urządzeń. Wraz ze wzrostem wykorzystania platformy, spodziewane są jeszcze bardziej interesujące odkrycia.

Słowa kluczowe

Ocena cyklu życia, wody gruntowe, rolnictwo, uprawa pszenicy, geotermalne, geotermalna pompa ciepła

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017