Skip to main content

Role and development of the corpus callosum for the interhemispheric transfer of visual motion

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe spojrzenie na wzrokowe wrażenie ruchu

Aby reagować na otoczenie, nasz mózg musi szybko i sprawnie analizować ruch. Odnosi się to także do zawiłego ruchu wywołanego naszymi własnymi ruchami.

Zdrowie

Ostatnio prowadzone badania zakwestionowały utrzymujące się od dawna, ale ograniczone spojrzenie na rolę pierwszorzędowej kory wzrokowej w przetwarzaniu i postrzeganiu ruchu. Obecnie uważa się, że to ciało modzelowate łączy obrazy z półkul w jedną dynamiczną scenę. Oczekuje się więc, że postrzegany kierunek będzie w sposób ciągły kodowany przez obie półkule. Celem projektu DIRCallosDVPT jest odkrycie, w jaki sposób ciało modzelowate dostarcza substratu dla międzypółkulowej transmisji różnego rodzaju wzrokowych wrażeń ruchu. Zespół projektu interesuje się także zmianami, jakie w tym zjawisku zachodzą wraz z wiekiem. Badacze prowadzą doświadczenia z wykorzystaniem modelu kociego i obrazowania optycznego. Koty w różnym wieku są poddawane różnym wzorcom stymulacyjnym. Dane empiryczne na tym etapie sugerują, że ciało modzelowate może odgrywać pewną rolę w przetwarzaniu ruchu własnego, odpowiednio dostosowując kierunek postrzegany przez drugą z półkul. Uczestnicy projektu będą weryfikować te wyniki, posługując się obrazowaniem optycznym w połączeniu z iniekcjami wskaźników budowy anatomicznej, i w ten sposób zbadają selektywność funkcjonalną połączeń międzypółkulowych. Zespół DirCallosDVPT przewiduje, że wyniki tego projektu zaowocują nową wiedzą o przetwarzaniu złożonych ruchów na poziomie pierwszorzędowej kory wzrokowej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania