Skip to main content
European Commission logo print header

Characterization and modelling of dietary effects mediated by gut microbiota on lipid metabolism

Article Category

Article available in the following languages:

Dieta lipidowa a zdrowie

Dieta lipidowa a zdrowie

Zdrowie icon Zdrowie

Odżywianie odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu homeostazy lipidowej, a podawanie suplementu w postaci kwasów tłuszczowych n-3 ma korzystny wpływ na zdrowie ludzkie. W tym kontekście ważne jest zrozumienie złożonych interakcji między substancjami odżywczymi, metabolizmem gospodarza a florą bateryjną jelit. Plazmalogeny to nietypowa klasa lipidów eterowych, które po wzbogaceniu kwasami tłuszczowymi n-3 mają dobroczynny wpływ na zdrowie ludzkie. Naukowcy biorący udział w finansowanym przez UE projekcie "Characterization and modelling of dietary effects mediated by gut microbiota on lipid metabolism" (ETHERPATHS) postanowili zbadać, w jaki sposób plazmalogeny, polifenole i substancje odżywcze utrzymują metabolizm lipidów na poziomie ogólnoustrojowym, jak i komórkowym. W tym celu opracowali szereg narzędzi informatycznych i analitycznych, które umożliwią zbadanie wpływu różnych składników diety i składów flory bakteryjnej jelit na metabolizm lipidów. W pracach połączono badania interwencyjne nad odżywianiem z analizami w modelu jelita grubego. Naukowcy badali, w jaki sposób określone produkty spożywcze, takie jak zielona herbata czy pomarańcze, wpływają na formowanie się metabolitów mikrobiologicznych. Wyniki wskazują, że suplementy diety w postaci wielonienasyconych kwasów tłuszczowych mają zdolność do naprawiania zaburzeń metabolicznych kojarzonych z niedoborem plazmalogenu. Ponadto, ustalono, że zielona herbata poprawia zdolności lipogenne i poprawia katabolizm lipidów. Pilotażowa interwencja żywieniowa w modelu otyłej myszy wskazuje, że leczenie prekursorami plazmalogenów ma korzystny wpływ na poziom trójglicerydów, wolnych kwasów tłuszczowych ciał ketonowych w surowicy. Uczeni odkryli także inne czynniki wpływające na homeostazę lipidową, wśród których znajduje się gen GNPAT. Przeprowadzono także badanie żywieniowe na ludziach, aby ocenić wpływ kwasów tłuszczowych n-3 i polifenoli na metabolizm lipidów. Uczestnikom badania podawano różne ilości tych związków i analizowano ich płyny ustrojowe. Wyniki badania wyraźnie wskazują na istotny wpływ na profile lipidów oraz na skład flory bakteryjnej jelit. Jeśli chodzi o analizę danych, konsorcjum opracowało platformę z zakresu biologii systemów, zawierającą narzędzia obliczeniowe i analityczne do badania substancji odżywczych. Ma ona umożliwić przetwarzanie danych metabolomicznych za pomocą specjalistycznego oprogramowania oraz oferować narzędzia do zarządzania danymi doświadczalnymi i prowadzenia symulacji na modelach. Platforma ta powinna pomóc w prowadzeniu przyszłych badań dietetycznych oraz tworzeniu zdrowych produktów spożywczych.

Słowa kluczowe

Metabolizm lipidów, plazmalogen, platforma bioinformatyczna, badanie interwencji żywieniowych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania