Skip to main content

Improvement of the Tropical Sea Sciences Research Potential in Western Indian Ocean, and of the Technology Capacities in La Reunion Island

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie badań morskich na Reunion

Uczestnicy realizowanego niedawno projektu finansowanego ze środków UE podnieśli potencjał wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim w zakresie nauki o morzu i badań z dziedziny akwakultury.

Zmiana klimatu i środowisko

Środowiska oceanów i obszarów przybrzeżnych znajdują się pod ogromną presją wywołaną działalnością człowieka, w tym rybołówstwem, a także skutkami zmiany klimatu. Aby chronić bioróżnorodność i kruche ekosystemy morskie, trzeba zwiększać potencjał w zakresie badań morskich w państwach wyspiarskich, takich jak Reunion. Projekt RUN SEA SCIENCE wspierał badania morskie na Reunion za pośrednictwem Francuskiego Instytutu Badawczo-Rozwojowego (IRD) mieszczącego się na wyspie. Projekt RUN SEA SCIENCE pozwolił IRD zakupić różnego rodzaju sprzęt do badań dotyczących mórz i akwakultury. Dzięki niemu uczeni mogą po raz pierwszy prowadzić badania z zakresu genetyki, bioróżnorodności, monitorowania i akwakultury. Zatrudniono też nowych badaczy i zorganizowano międzynarodową wymianę naukową. W sumie odbyło się 17 takich wymian, a ponadto sfinansowano szkolenia dla 7 naukowców z Reunion. Naukowcy biorący udział w projekcie odegrali też doniosłą rolę w organizacji szóstego międzynarodowego sympozjum Towarzystwa Naukowego Badań nad Zachodnim Oceanem Indyjskim (WIOMSA). IRD gościł także mniejsze seminaria i warsztaty w trakcie realizacji projektu. Inicjatywa RUN SEA SCIENCE przyczynia się do podnoszenia potencjału badawczego oraz rozwijania międzynarodowej współpracy badawczej na IRD. W dłuższej perspektywie zaowocuje to lepszym zarządzaniem kurczącymi się światowymi zasobami morskimi.

Słowa kluczowe

Badania morskie, nauki o morzu, akwakultura, badania nad akwakulturą, wyspa Reunion, ocean, środowiska przybrzeżne, bioróżnorodność, ekosystemy morskie, państwa wyspiarskie, zachodni Ocean Indyjski, zasoby morskie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania