Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie badań morskich na Reunion

Uczestnicy realizowanego niedawno projektu finansowanego ze środków UE podnieśli potencjał wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim w zakresie nauki o morzu i badań z dziedziny akwakultury.

Zmiana klimatu i środowisko

Środowiska oceanów i obszarów przybrzeżnych znajdują się pod ogromną presją wywołaną działalnością człowieka, w tym rybołówstwem, a także skutkami zmiany klimatu. Aby chronić bioróżnorodność i kruche ekosystemy morskie, trzeba zwiększać potencjał w zakresie badań morskich w państwach wyspiarskich, takich jak Reunion. Projekt RUN SEA SCIENCE wspierał badania morskie na Reunion za pośrednictwem Francuskiego Instytutu Badawczo-Rozwojowego (IRD) mieszczącego się na wyspie. Projekt RUN SEA SCIENCE pozwolił IRD zakupić różnego rodzaju sprzęt do badań dotyczących mórz i akwakultury. Dzięki niemu uczeni mogą po raz pierwszy prowadzić badania z zakresu genetyki, bioróżnorodności, monitorowania i akwakultury. Zatrudniono też nowych badaczy i zorganizowano międzynarodową wymianę naukową. W sumie odbyło się 17 takich wymian, a ponadto sfinansowano szkolenia dla 7 naukowców z Reunion. Naukowcy biorący udział w projekcie odegrali też doniosłą rolę w organizacji szóstego międzynarodowego sympozjum Towarzystwa Naukowego Badań nad Zachodnim Oceanem Indyjskim (WIOMSA). IRD gościł także mniejsze seminaria i warsztaty w trakcie realizacji projektu. Inicjatywa RUN SEA SCIENCE przyczynia się do podnoszenia potencjału badawczego oraz rozwijania międzynarodowej współpracy badawczej na IRD. W dłuższej perspektywie zaowocuje to lepszym zarządzaniem kurczącymi się światowymi zasobami morskimi.

Słowa kluczowe

Badania morskie, nauki o morzu, akwakultura, badania nad akwakulturą, wyspa Reunion, ocean, środowiska przybrzeżne, bioróżnorodność, ekosystemy morskie, państwa wyspiarskie, zachodni Ocean Indyjski, zasoby morskie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania