Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Prezentacje pomysłów - Obliczenia w ramach chmury przyśpieszają opracowania ubocznych produktów

Usługi w oparciu o chmury obliczeniowe obejmują obecnie wiele aplikacji dla użytkowników, między innymi pocztę elektroniczną, strumieniowanie muzyki oraz wymianę fotografii. Finansowane przez UE badania w zakresie chmur obliczeniowych prowadzą do powstania szeregu ubocznych technologii oraz know-how, które służą do integracji z usługami dotyczącymi chmury obliczeniowej i z działalnością konsultingową.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Atrakcja chmury polega na tym, iż jej organizacja odnosi się do zasobów, informacji i usług jak do elementów użytkowych (takich jak sieć energetyczna), korzystających z Internetu lub innych sieci. Na przykład, przechowywanie danych w chmurze stanowi cenną rezerwę, bądź też tańszą alternatywę dla mniejszych przedsiębiorstw, niż konieczność zakupu dużych zasobów komputerowych. W ramach projektu, o nazwie "Zasoby i usługi wirtualizacji bez barier" (Reservoir), zamierzano poprawić pracę chmury obliczeniowej oraz stworzyć nową platformę oprogramowania i protokoły niezbędne do tego, by pozwolić małym i średnim przedsiębiorstwom na połączenie swoich ośrodków danych w dużą zrzeszoną usługę, która może stać się konkurencyjna na większą skalę. Prowadzony na skalę przemysłową projekt umożliwił stworzenie szeregu ubocznych technologii, łącznie z "Wirtualnymi sieciami zastosowań" (VAN), opracowanymi przez izraelskie laboratorium IBM Research Lab w Haifie. Sieci VAN umożliwiły dynamiczne tworzenie i migrację wirtualnych sieci, które mogą być rozszerzone poza podsieci, strony sieciowe, a nawet przedsiębiorstwa. Technologia sieci VAN jest niezbędna do osiągnięcia przedstawionej przez projekt Reservoir wizji zrzeszonej chmury obliczeniowej, przełamującej połączenie między logiczną topologią sieci − podobną do mapy sieci − a infrastrukturą fizyczną. Toteż dana aplikacja może zostać rozprowadzona bez żadnej modyfikacji, w pojedynczej chmurze lub rozdzielona między różne chmury obliczeniowe. W rzeczywistości, takie wirtualne sieci są przenośne i nie zależą od miejsca lokalizacji, toteż komponenty dowolnej aplikacji mogą być swobodnie przenoszone w ramach chmury obliczeniowej bez utraty połączeń. To właśnie złożona technologia umożliwia przeniesienie paradygmatu chmury obliczeniowej na nowe terytorium. A zespół IBM pragnie dalej rozwijać "weryfikację koncepcji" sieci VAN. Dzięki osiągnięciom projektu Reservoir, izraelska filia firmy IBM rozwija również technologie zapewniające administratorom chmury obliczeniowej zaawansowane narzędzia automatyzacji i stworzyła nowy "pozyskany silnik optymalizacji" (POE) oraz nowe narzędzie kontroli przyjęć. Silniki i narzędzia Administratorzy chmury obliczeniowej wykorzystują silnik POE, by znaleźć jak najlepszy schemat zrównoważenia obciążenia, zapewniający sprostanie wymaganiom, ale zespół z Haify dopracował tę koncepcję znacznie dalej. Nowy silnik POE może przyjąć włączalne zadania optymalizacji, a zatem administratorzy mogą wybrać dogodny dla siebie priorytet. Dla przykładu, jeden z administratorów może życzyć sobie optymalnego zrównoważenia obciążenia, by rozprowadzić otrzymane zadania pomiędzy fizyczne serwery w celu zmaksymalizowania pracy, podczas gdy inny może zajmować się docelowym zużyciem mocy poprzez skonsolidowanie obciążenia do możliwie jak najmniejszej liczby serwerów. Co więcej, system może być zaprojektowany w taki sposób, by realizował przełączenia pomiędzy strategiami w czasie. Na przykład, administratorzy mogą zagwarantować maksymalne obciążenie w godzinach pracy oraz niski pobór mocy w innych okresach. Silnik POE może nawet umożliwiać optymalizację określonego procesu w ramach chmury obliczeniowej, w oparciu o koncepcje takie jak koszty, lokalizacja geograficzna, ochrona i zaufanie. Element kontroli przyjęć jest chyba jeszcze sprytniejszy. Wykorzystuje on technikę pod nazwą multipleksacji statystycznej, co pozwala administratorom chmury obliczeniowej na przekraczanie wykorzystywania zasobów oraz dalszą ochronę "umowy o poziomie usług" (SLA), co jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania usług realizowanych przez chmurę. Techniki statystyczne zasadniczo minimalizują prawdopodobieństwo zatoru, nawet jeśli całkowita zdolność obliczeniowa systemu jest niższa od całkowitego zapotrzebowania. Komponenty takie mogą być integrowane do produktów zarządzania różnymi chmurami lub platformami, takimi jak Claudia oraz OpenNebula − które stanowią zestaw narzędzi do zarządzania otwartym źródłem chmury przeznaczony do konstrukcji chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych. Dzięki pracom zrealizowanym w projekcie Reservoir, platforma OpenNebula została już zastosowana na rynku w swojej ulepszonej wersji handlowej. Laboratoria C12G oferują konsultacje, szkolenie oraz zapewniają usługi techniczne i wsparcie dla systemu OpenNebulaPro. Laboratoria C12G podkreślają w tym miejscu, że OpenNebula nie jest "ograniczoną wersją" systemu OpenNebulaPro. Wersja Pro wyposażona została w dodatkowe narzędzia, które upraszczają rozprowadzanie i pracę chmur obliczeniowych. Laboratoria C12G Labs zarządzają projektem OpenNebula.org i zapewniają jego długoterminowe zrównoważenie dzięki skierowaniu części swoich zasobów technicznych i inżynieryjnych do wspierania i rozwijania oprogramowania OpenNebula. Prace zrealizowane w ramach projektu Reservoir są obecnie uznane za ważny krok w kierunku rozwinięcia oprogramowania OpenNebula, ponieważ większość najważniejszych właściwości platformy opracowanych zostało poprzez wykorzystanie analiz przypadków jej zastosowania. OpenNebula oferuje obecnie szereg zaawansowanych narzędzi do zarządzania i wspierania zrzeszenia chmur obliczeniowych oraz ich wzajemnego współdziałania. W rezultacie projektu, jego partner, Telefonica I+D, utworzył przedsiębiorstwo z planami wykorzystania oprogramowania Claudia do oferowania usług globalnej chmury obliczeniowej dla telefonii. Platforma pozwala operatorom usług na lepsze zarządzanie wieloma różnymi typami chmur lub usług rozprowadzanych obecnie w dynamiczny sposób. Dla przykładu, wspiera ona "infrastrukturę w formie usługi" (IaaS), co typowo oznacza dostarczanie operatorom usług zdolności do przetwarzania oraz zasobów rejestracji danych. Dotyczy to także modelu "platformy w formie usługi" (PaaS). Platforma PaaS typowo zapewnia programistom środowisko w oparciu o chmurę obliczeniową do opracowywania aplikacji lub usług poprzez prezentację użytecznych bloków konstrukcyjnych. Innym typem konfiguracji chmury obliczeniowej jest "oprogramowanie w formie usługi" (SaaS), pracujące jako host aplikacji. Aplikacje takie mogą pracować jako proste programy, takie jak edytory tekstu aż po narzędzia typu "planowania zasobów przedsiębiorstwa" (ERP). Platforma Claudia, opracowana w projekcie Reservoir, zarządza usługami całościowo, ustawiając konfigurację komponentów, sieci wirtualnych i wsparcie zapisywania informacji. Umożliwia ona optymalizację stosowania poprzez dynamiczne rozszerzanie (lub zawężanie) usług w miarę potrzeby. Innym ubocznym produktem projektu Reservoir była struktura Lattice, opracowana przez University College w Londynie. Lattice jest narzędziem do monitorowania, które zostało zbudowane w celu nadzorowania wielkoskalowych, dynamicznych środowisk informatyki. Struktura Lattice została wykorzystana w ramach projektu Reservoir do monitorowania tzw. "bieżących usług, środowisk wirtualnych i hostów fizycznych". Lattice jest strukturą otwartego źródła, które może być wbudowane do wielu systemów monitorowania. Projekt Reservoir pomógł w pomyślnym rozwinięciu szerokiego zakresu technologii, z których wiele pojawiło się na rynku, bądź też pojawi się wkrótce w aplikacjach handlowych, to jednak nie dotyczył on jedynie zakresu technologii. Pomógł on również w opracowaniu ekspertyzy wśród szeregu członków konsorcjum. Hiszpańskie przedsiębiorstwo Telefonica, Thales we Francji oraz CETIC w Belgii planują oferowanie usług konsultacyjnych w zakresie chmury obliczeniowej w oparciu o wiedzę nabytą w ramach finansowanego przez UE projektu. Ogólnie mówiąc, w projekcie Reservoir stworzono szeroki zakres platform i narzędzi, co ogromnie wzmocniło europejską ekspertyzę w dziedzinie chmury obliczeniowej. Projekt Reservoir uzyskał kwotę 10,53 miliona euro (całkowity budżet wyniósł 17,17 miliona euro) z podprogramu "Architektury usług i oprogramowania, infrastruktury i inżynieria", objętego w Siódmym Projekcie Ramowym UE. Użyteczne odnośniki: - "Wirtualizacja zasobów i usług bez barier" - Rejestr danych projektu w organizacji CORDIS Odnośne publikacje: - Rozpowszechnianie chmur obliczeniowych wśród europejskich małych i średnich przedsiębiorstw - Europejski projekt porządkuje ścieżkę poprzez intensywne środowiska danych - Architekci i inżynierowie budują most nad przepaścią siatki - Dobre widoki z chmur obliczeniowych