Skip to main content
European Commission logo print header

An innovative technology, based on UV radiation, to strongly reduce the microbial activity of the air inside the store rooms of cultural heritage conservation institutes

Article Category

Article available in the following languages:

Światło UV wyprowadza ochronę dóbr kultury z ciemności

Za sprawą światła ultrafioletowego przyszłość ochrony europejskiego bogatego dziedzictwa kulturowego jawi się w jasnych barwach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Kontrola warunków otoczenia ma zasadnicze znaczenie w ochronie starożytnych artefaktów, takich jak rękopisy, malowidła i inne dzieła sztuki. W takim otoczeniu mikroorganizmy unoszące się w powietrzu mogą zagrażać nie tylko samym obiektom kultury, ale także osobom je pielęgnującym, a nawet obserwatorom. Stosowane w przeszłości metody oparte na toksycznych gazach, chociaż dosyć skuteczne, często wystawiają ludzkie zdrowie na wielkie ryzyko. Uczestnicy projektu pod nazwą "Innowacyjna technologia... na rzecz silnego ograniczenia aktywności mikroorganizmów w powietrzu przechowalni instytutów konserwacji dziedzictwa kulturowego" (ABIOS) mieli lepszy pomysł. Sekretem techniki opracowanej przez zespół finansowanego ze środków UE projektu ABIOS jest promieniowanie ultrafioletowe (UV), które jest wysoce skuteczne w eliminacji związków organicznych, z którymi ma styczność. W rzeczywistości światło UV jest tak intensywne, że może uszkodzić obiekty, które ma za zadanie chronić. Konieczne zatem było wyposażenie prototypu ABIOS w specjalne osłony. Ponadto dodano katalizatory manganowe w celu ograniczenia ilości ozonu, wysoce utleniającego gazu wytwarzanego przez światło UV. Wstępne testy przeprowadzono w laboratorium, po czym wykonano je w rzeczywistym pomieszczeniu magazynowym. Analiza próbek powietrza zebranych przez prototyp wykazała doskonałe wyniki oczyszczania zaledwie kilka godzin po zastosowaniu. Udało się zlikwidować zarówno lotne grzyby, jak i zarodniki pleśniowe bez akumulacji ozonu w otoczeniu. Po tej pomyślnej ocenie zespół projektu ABIOS wystąpił o ochronę patentową swojego wynalazku, który ma zamiar wprowadzić na rynek.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania