CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Integrated Tools to design and implement Agro Environmental Schemes

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 502070

 • Data rozpoczęcia

  1 Stycznia 2004

 • Data zakończenia

  31 Marca 2007

Finansowanie w ramach:

FP6-POLICIES

 • Całkowity budżet:

  € 2 014 882

 • Wkład UE

  € 1 930 000

Koordynowany przez:

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Polski PL

Wysiew nasion zasadnego rolnictwa

Zespół europejskich naukowców dokonał oceny konstrukcji oraz procesu wdrożenia różnych programów zaprojektowanych pierwotnie w celu pogodzenia nowoczesnych praktyk rolniczych z wymogami środowiskowymi. Opracowali oni strukturę, w ramach której zastosowano przegląd elementów tych programów w celu wsparcia nowych zaleceń politycznych.

Zmiana klimatu i środowisko
© Thinkstock

Działalność rolnicza, wspierająca przyrodę, rozwój krajobrazu, recykling organiczny, różnorodność biologiczną oraz inne dobra, działała niegdyś w harmonii z otoczeniem wiejskim. Uległo to stopniowej zmianie wraz z nastaniem ery nawozów, mechanizacji produkcji, intensywnej eksploatacji ziemi oraz większych gospodarstw. W konsekwencji dzisiejsze działania poważnie wpływają na jakość wody, gleby i powietrza, a także ogólnie na krajobraz i przyrodę. Wraz z większymi żądaniami społecznymi w zakresie rehabilitacji i ochrony dzikiej przyrody, regulacja działalności rolniczej wysunęła się na pierwszy plan w formie programów rolno-środowiskowych (AES), mając na celu przywrócenie równowagi między eksploatacją ziemi a jej ochroną. W ramach projektu "Zintegrowane narzędzia do projektowania i wdrażania programów rolno-środowiskowych" (ITAES) stworzono ramy do oceny różnych elementów tych programów oraz ewaluacji alternatywnych AES. Wykorzystując macierz informacyjną, partnerzy projektu skoncentrowali się na wyznaczeniu celów operacyjnych w ramach AES, a także dokonali pomiaru ich efektów, wydajności, dystrybucji dochodu oraz zasadności jako na środku oceny działań rządowych podejmowanych na rzecz promowania zrównoważonego rolnictwa. Opracowano ramy projektu, aby ułatwić określenie kryteriów do analiz politycznych oraz identyfikację zasad projektowych dla zasadnych programów. Uwzględniono techniki ograniczające ilość ukrytych informacji oraz działań lub ich unikania, wzmacniając wzajemne zaangażowanie poprzez monitoring, a także podnosząc reputację i wiarygodność władz oraz rolników. Na poszerzoną analizę polityki złożyły się cztery kryteria: podejmowanie AES, efektywność środowiskowa, wydajność kosztów transakcyjnych oraz wpływ na dochód rolników. Ramy umożliwiły także zbadanie elementów składowych AES, takich jak koordynacja, uczestnictwo, efektywność, elastyczność oraz potencjał wykorzystania zasad projektowania w celu minimalizacji nieprawidłowej realizacji umów. Ocena 10 studiów przypadku obejmująca różne lokalizacje oraz zróżnicowane wielkości obszaru umożliwiła określenie głównych presji środowiskowych, w tym erozji gleby, zanieczyszczenia wody oraz zanik różnorodności biologicznej. Przegląd, ocena i działania porównawcze w ramach projektu ITAES poskutkowały sformułowaniem szeregu zaleceń zaoferowanych decydentom na rzecz większej zasadności takich programów.

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 502070

 • Data rozpoczęcia

  1 Stycznia 2004

 • Data zakończenia

  31 Marca 2007

Finansowanie w ramach:

FP6-POLICIES

 • Całkowity budżet:

  € 2 014 882

 • Wkład UE

  € 1 930 000

Koordynowany przez:

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE