Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-20

Network for the exchange of methodologies and expertise on sustainable water management and land husbandry in the Mediterranean

Article Category

Article available in the following languages:

Gospodarka wodna w regionie Morza Śródziemnego

Prace w ramach finansowanej przez UE sieci na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej i gruntowej przyniesie korzyści dla społeczności w świecie arabskim i poza nim.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zrównoważony rozwój pod względem zasobów gruntowych i wodnych to ważny priorytet w realizacji projektów UE. Celem projektu finansowanego przez UE "Sieć na rzecz wymiany metod i specjalistycznej wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki wodnej i produkcji rolnej w regionie Morza Śródziemnego" (Sowamed) było poparcie tego priorytetu. Działania projektu skupiły się na stworzeniu sieci wymiany i zwiększeniu potencjału badawczego, by radykalnie ulepszyć gospodarkę wodną i gruntową. Skoncentrowano się także na sprostaniu wyzwaniom związanym z zajętymi pod uprawę i zamieszkałymi wododziałami. Biorąc pod lupę zwłaszcza basen Morza Śródziemnego, uczestnicy projektu Sowamed zbadali wyniki uzyskane dzięki realizacji podobnych inicjatyw w przeszłości i zaoferowali narzędzia mające pomóc w zarządzaniu skutkami globalnej zmiany dotyczącej zasobów wodnych i gruntowych. W ramach projektu stworzono ramy służące do oceny rozmaitych metod gospodarki gruntowej i wodnej, a następnie przeprowadzono szkolenie w tym zakresie. Partnerzy stworzyli obszerną stronę internetową na potrzeby dalszych wymian i szkoleń, skupiając uwagę przede wszystkim na świecie arabskim i na arabskiej wersji językowej strony. Równoległe szkolenia z kolei skupiały się na gospodarce wodnej i projektach dotyczących wody, a także technikach przestrzennych w zakresie modelowania i analizy. Przeprowadzono cykl trzech warsztatów na temat zasobów wodnych w regionach suchych i półsuchych. Tematy obejmowały ochronę wody w regionach pagórkowatych, gospodarkę irygacyjną, planowanie wykorzystania wody i terenów. Kiedy efekty warsztatów, szkoleń, strony internetowej i inicjatyw dotrą do społeczności w regionie śródziemnomorskim, osoby nimi objęte odczują korzyści w związku ze zwiększeniem dostępności wody i poprawą poziomu życia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania