Skip to main content
European Commission logo print header

Development and commercialisation of cost effective, easy to use, fit and maintain domestic greywater reuse system

Article Category

Article available in the following languages:

Recykling szarej wody pozwoli na zmniejszenie zużycia wody pitnej

Ścieki pochodzące z pryszniców oraz wanien charakteryzują się nieznacznym poziomem zanieczyszczenia, co zwiększa możliwości ich ponownego wykorzystania. Nowa technologia wykorzystująca ten potencjał może pozwolić na obniżenie zużycia wody w gospodarstwach domowych nawet o 30 %, co może przynieść korzyści klientom, przemysłowi oraz środowisku naturalnemu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zmiany klimatyczne oraz rosnąca liczba ludności na świecie sprawiają, że światowe zasoby wody są coraz bardziej obciążone. Według Światowej Organizacji Zdrowia, niedobór wody dotyka obecnie 40 % ludzi na całym świecie. Pośród wielu inicjatyw mających na celu poprawę gospodarki wodnej, jednym z celów Organizacji Narodów Zjednoczonych jest ograniczenie ilości wody zużywanej każdego dnia w gospodarstwach domowych do poziomu 119 litrów na osobę, w porównaniu z obecną średnią dla całego sektora wynoszącą 141 litrów dziennie. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Aqua Gratis udało się opracować proste i tanie rozwiązanie, które pozwala na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych o 30 %, co przekracza cel postawiony przez ONZ. Wykorzystanie „szarej” strefy Szara woda to określenie na ścieki pochodzące z pryszniców oraz wanien, które nie są zanieczyszczone tak zwaną czarną wodą – ściekami z toalet z zawartością fekaliów. Innowatorzy skupieni wokół projektu Aqua Gratis skoncentrowali się na ponownym wykorzystaniu tej wody w celu jednoczesnego rozwiązania problemu dostępności wody pitnej, a także zmniejszenia ilości ścieków wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, trafiających do oczyszczalni ścieków. Naukowcy opracowali nowy system uzdatniania wody oparty na trzech zbiornikach, ukrywany za ścianą toalety na parterze budynku. Dzięki grawitacji, szara woda z całego domu spływa do tej toalety istniejącą instalacją kanalizacyjną. Konstrukcja obejmująca kilka zbiorników umożliwia odfiltrowywanie i zatrzymywanie osadów i pływających zanieczyszczeń. Proces uzdatniania wody przy pomocy organicznych produktów biobójczych zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, a jednocześnie pozwala chronić środowisko przed środkami chemicznymi takimi jak wybielacze. Jak twierdzi Carolyn Hogg, koordynatorka projektu: „Integracja innowacyjnych, wewnętrznych, samoczyszczących filtrów wykorzystujących mechanizm płukania wstecznego pozwala na osiągnięcie jakości wody przekraczającej normę BS8525 obowiązującą w Zjednoczonym Królestwie”. Z racji tego, że cały system jest uszczelniony i ukryty, hałas powodowany przez przepływ wody jest minimalny. Inteligentne przyrządy pomiarowe dodatkowo zwiększają efektywność gospodarki wodnej i pozwalają na maksymalizację oszczędności, natomiast zintegrowane rozwiązanie zdalnego monitorowania wspomagają roczne przeglądy i konserwację systemu. System nazwany Aqua Gratis może dostarczać wodę nawet do czterech toalet w jednym domu, co pozwala na całkowite wyeliminowanie konieczności wykorzystania wody pitnej do ich spłukiwania. Na rynku europejskim nie istnieje porównywalny produkt. Domy, obiekty komercyjne i inne zastosowania Konsorcjum projektu Aqua Gratis planuje instalowanie systemu w nowych domach, co pozwoli na znaczące zmniejszenie kosztów związanych z modernizacją. Koszt kompletnego rozwiązania jest szacowany na mniej niż 1 000 euro w przypadku nowych domów, a zwiększenie skali produkcji pozwoli na dalsze obniżanie ceny. „Geniusz tkwi w prostocie rozwiązania – system zapewnia doskonałą funkcjonalność oraz jest prosty w produkcji, co sprawia, że już od samego początku możliwa jest jego masowa produkcja”, zauważyła koordynatorka projektu. Zastosowanie rozwiązania Aqua Gratis przyniesie korzyści nie tylko osobom fizycznym, deweloperom oraz środowisku naturalnemu, ale także branży wodnej. W ostatnim czasie organy regulacyjne na Zachodzie zaczęły wywierać coraz większe naciski na przedsiębiorstwa wodociągowe w celu skłonienia ich do zajęcia się problemem niedoboru wody. W związku z tym rozwiązanie Aqua Gratis może przynieść tym przedsiębiorstwom znaczące korzyści. Przykładem może być Zjednoczone Królestwo, gdzie organizacja Ofwat działająca w Anglii oraz w Walii nagrodziła skuteczne modele biznesowe trzech najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych spośród 22 firm działających na rynku angielskim, jednocześnie wydając ostrzeżenia skierowane do czterech podmiotów osiągających najgorsze wyniki. Wprowadzane rozwiązania i realizowane działania obejmują innowacje oraz ograniczenie zużycia wody per capita. Po udanym wprowadzeniu rozwiązania Aqua Gratis na rynek nowo wybudowanych domów planowane jest wykorzystanie systemu także w obiektach komercyjnych oraz w renowacjach istniejących budynków. Podobny produkt – mniejszy model rozwiązania, opracowany z myślą o rynku hotelowym – pozwoli na zastosowanie go w prefabrykowanych łazienkach budowanych poza terenem budowy, a następnie instalowanych w budynkach o modularnej konstrukcji.

Słowa kluczowe

Aqua Gratis, toaleta, ścieki, domowe, zużycie wody, szara woda, recykling, renowacja, środek biobójczy, wielozbiornikowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania