Skip to main content

Development of a fully integrated it solution for the paper industry based on emerging opto-electronic and sensory technologies (EMERGPAPE)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprawniejsza kontrola jakości w przemyśle papierniczym

Nowe technologie czujników i kontroli jakości opracowane przez badaczy finansowanych przez UE są obietnicą zwiększenia konkurencyjności unijnego przemysłu papierniczego. Te usprawnienia mogą również podnieść jakość produktów i jej stałość z punktu widzenia użytkowników końcowych.

Technologie przemysłowe

Europejski przemysł papierniczy generuje roczne obroty na poziomie 400 miliardów euro oraz zapewnia 4 miliony miejsc pracy bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z tą branżą. Biorąc pod uwagę dużą liczbę gatunków papieru wytwarzanych zgodnie z konkretną charakterystyką, a co za tym idzie, potrzebę dostosowania licznych procesów, małe i średnie papiernie mają trudności z utrzymaniem konkurencyjności. Finansowani przez UE badacze uruchomili projekt EMERGPAPE, aby zintegrować istniejące systemy kontroli jakości oraz rozproszone systemy kontroli, wykorzystując nowe technologie czujników w celu stworzenia w pełni zintegrowanego systemu informatycznego do monitorowania i kontrolowania właściwości papieru. Korzystając między innymi z silikonu oraz technologii podczerwieni, a także urządzeń optoelektronicznych, badacze stworzyli czujniki analizujące masę, zawartość popiołu, wilgotność, grubość oraz połysk. Czujniki zintegrowano z oprogramowaniem i sprzętem kontrolnym, co pozwoliło zwiększyć skuteczność i precyzję oraz usprawnić zarządzanie energią. Powyższe odkrycia połączono wówczas z nowoczesnymi technologiami systemów kontroli jakości oraz rozproszonymi systemami kontroli, aby uzyskać wszechstronne rozwiązanie w zakresie jakości. Komercjalizacja wyników powinna znacząco podnieść konkurencyjność europejskich MŚP z branży papierniczej i zapewnić możliwości stworzenia nowych gatunków papieru do specjalnych zastosowań. Ponadto konsumenci i inni użytkownicy końcowi powinni zauważyć wyższą jakość i niezawodność kupowanych rodzajów papieru.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania