European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

submarine landSLIDEs and TSUnami MOdeling on the margins of the Mediterranean Sea

Article Category

Article available in the following languages:

Niebezpieczeństwa czyhające w głębinach

Podwodne osuwiska mogą być przyczyną tsunami i dokonać spustoszenia na lądzie. Morze Śródziemne nie jest odporne na tego typu zdarzenia, jednak dzięki głębszej wiedzy możliwe jest ich kontrolowanie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W głębinach Morza Śródziemnego czyha wiele potencjalnych zagrożeń geologicznych, tak zwanych geozagrożeń, takich jak podwodne osuwiska czy możliwość powstania fali tsunami. Celem finansowanego przez UE projektu "Modelowanie podwodnych osuwisk i tsunami na krawędzi kontynentalnej Morza Śródziemnego" (Tsumoslide) było zbadanie tych zagrożeń. W ramach projektu zidentyfikowano strefy zagrożenia, które mogłyby stać się przyczyną większych problemów w przyszłości, i skupiono się na stworzeniu modelu podwodnych osuwisk, jak również ich skutków. W projekcie zbadano zachowanie się fal i pływów, zbliżających się do brzegu, i zidentyfikowano obszary wysokiego ryzyka, które należałoby uwzględnić w krajowych planach w kwestii geozagrożeń. Aby osiągnąć te cele, zespół projektu Tsumoslide zdefiniował procedury modelowania dla dal wywołanych tsunami i osuwiskami. Wszystkie znane osuwiska zintegrowano z programem pozycjonowania geograficznego, uwzględniając cechy danej sytuacji zagrożenia, takie jak osad, struktura i wiek zdarzenia, a także wymiary przed i po jego nastąpieniu. Projekt Tsumoslide skupił się na pewnym przypadku niedawnego osuwiska, które miało miejsce niedaleko wybrzeża Syrii, by zbadać je przy użyciu wysokorozdzielczej batymetrii wielowiązkowej. W projekcie z powodzeniem oszacowano strukturę osadu, wzbogacając bazę wiedzy dzięki temu konkretnemu przypadkowi. Podsumowując, w ramach projektu Tsumoslide odkryto, że podwodne osuwiska występują na całej linii krawędzi kontynentalnej basenu Morza Śródziemnego. Zaobserwowano, że w strefach spokojnych tektonicznie występuje najwyraźniej największa liczba znanych zdarzeń. Projekt dostarczył bogactwa danych na temat równin abisalnych, megaturbidytów, lawin gruzu skalnego i punktów szczytowych ścian czołowych związanych z osuwiskami. Badanie rzuciło światło na zagadnienie geozagrożeń i, miejmy nadzieję, w sytuacji realnego zagrożenia pomoże nam zareagować odpowiednio wcześnie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania