Skip to main content

OIL SEA HARVESTER

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usuwanie plam ropy po wycieku

Szybkość i skuteczność, pomimo możliwości spienienia się morza, to rozwiązanie mające zminimalizować zniszczenia ekologiczne wynikające z wycieków ropy do morza. W ramach projektu finansowanego przez UE powstał Oil Sea Harvester (OSH) – statek do usuwania wycieków ropy i zestaw narzędzi kompatybilnych z systemem – do zapobiegania katastrofom tej skali.

Zmiana klimatu i środowisko

Katastrofy spowodowane wyciekiem ropy, jak w przypadku tankowców Erika i Prestige, unaoczniły, jak ważne jest możliwie najszybsze usuwanie plam ropy, by uniknąć długoterminowych zniszczeń ekologicznych. Sprzęt do skutecznego postępowania z nadmiernie kleistą ropą to także wysoki priorytet dla systemów czyszczenia wycieków ropy, jak również zdatny do żeglugi statek sprawnie działający w trudnych warunkach. W ramach finansowanego przez UE projektu "Kombajn morski do usuwania ropy" (OSH) wsparto inicjatywę, której celem było zbudowanie odpowiednio wyposażonego statku, który w razie wycieku ropy jak najszybciej znajdzie się na miejscu zdarzenia, by zminimalizować szkody. Głównym celem projektu OSH było zaprojektowanie i opracowanie trimaranu wyposażonego w pędnik z obrotową obudową lub napędy podwieszone dla zwiększenia właściwości manewrowych. Statek miał być ponadto wyposażony w specjalnie zaprojektowane systemy wypierania ropy naftowej wbudowane w unikalny wózek narzędziowy. Do pompowania ropy o wysokiej lepkości, jak w katastrofie tankowca Erika, projekt OSH postanowił wykorzystać pompę wyporową wykorzystującą technologię śruby Archimedesa (PDAS), ponieważ dodatkową przewagą tego systemu jest to, że doskonale radzi sobie także z ropą o niskiej lepkości. Opracowano także sprzęt do transferu odzyskanych substancji zanieczyszczających do zbiorników pokładowych statku OSH. Działanie systemu wypierania ropy naftowej zostało przetestowane w Centrum dokumentacji, badań i eksperymentów w zakresie przypadkowych zanieczyszczeń wody (CEDRE) we Francji. Obszerna analiza ekonomiczna potwierdziła wykonalność projektu i komercyjną zdolność statku OSH do utrzymania się na rynku. Wyniki obszernych testów i próby pilotażowe wskazują, że OSH może działać sprawnie na pełnym morzu, usuwając zanieczyszczenia, szczególnie ropę wysokiej lepkości, której gęstość jest wyższa od gęstości wody, przez co, jak wiadomo, jest bardzo trudna do wypompowania. Kompletna koncepcja statku, narzędzi i systemów, opracowana w ramach projektu OSH, stanowi interesującą propozycję dla agencji, takich jak Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu, i pomoże ona zminimalizować kolosalny zasięg szkód spowodowanych przez ropę, jakich byliśmy świadkiem przy okazji niedawnych wyciekach ropy w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania