Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-16

Co-ordination action to implement an advisory council for maritime transport research in Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Eksploatacja sektora morskiego

Technologia głębinowa i wykorzystywanie zrównoważonej energii z morza może oznaczać dynamiczny rozwój gospodarki morskiej Europy na wiele przyszłych lat.

Energia icon Energia

Gospodarka morska, tj. inżynieria morska, konstrukcje pływające, okręty pomiarowe, układanie kabli podwodnych i wyposażenia podwodnego, uznawane jest za drugi najważniejszy sektor gospodarczy w Europie. Celem projektu finansowanego przez UE "Działania koordynacyjne na rzecz wdrożenia Komitetu Doradczego ds. Badań w sprawie Transportu Morskiego w Europie" (Acmare (CA)) było opracowanie planu działań dla tego sektora zgodnie z celami UE. Zespół projektu Acmare (CA) określił, jakie technologie i zasoby są niezbędne, by dokonać postępów w tym sektorze, jak choćby te związane z produkcją węglowodorów z morza, wierceniem podmorskim, instalacją rurociągów, technologiami odnawialnymi i wychwytywaniem dwutlenku węgla (CO2). W projekcie rozważano także zminimalizowanie środowiskowych skutków produkcji, transportu, dostaw i wykorzystania energii, wymagających także ostatecznego przejścia z gazu ziemnego na energię wodorową. Wyzwań w tym sektorze jest wiele, jak choćby brak możliwości korzystania z podwodnych transmisji radiowych oraz brak systemu nawigacji satelitarnej na dnie morskim. Wymaga to opracowania całkiem nowego subdekametrowego systemu geodezyjnego. Równie istotna jest "marynizacja" procesu produkcyjnego na konstrukcjach pływających, tj. przeniesienie produkcji i procesów z poziomu powierzchni morza na dno morskie i migracja na głębsze wody. Zalecenia projektu obejmują podjęcie współpracy horyzontalnej między przedsiębiorstwami, utworzenie zespołów międzynarodowych i nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi niezależnymi nowoczesnymi gałęziami przemysłu, takimi jak aeronautyka i technologie informatyczne (IT). Acmare (CA) zachęcił także do udzielenia wsparcia politycznego i finansowego na rzecz zwiększenia konkurencyjności przemysłu europejskiego, otwarcia nowych rynków, opracowania innowacyjnych technologii i znacznego obniżenia emisji CO2. Jako dwa główne priorytety uznano demonstrację i zastosowanie technologii, których wykonalność została już potwierdzona, jak również opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla potrzeb sektora. Pośród najbardziej decydujących nowych technologii, jakie należy opracować, znajduje się innowacyjna głębinowa produkcja sprzętu, robotyka, głębinowe statki serwisowe i produkcja morskiej energii odnawialnej, oprócz skraplania gazu i odparowywanie LNG. Przy zastosowaniu szczegółowego planu działania, te ważne obszary pozwolą utrzymać europejską gospodarkę morską na wysokim poziomie przez nadchodzące dziesięciolecia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania