European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Modular urban guided rail systems

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe perspektywy dla miejskiego transportu kolejowego

Kluczowi gracze z sektora miejskiego przemysłu kolejowego wspólnymi siłami określili i przetestowali najlepsze technologie, które gwarantują zwiększenie efektywności pociągów miejskich.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Kolej miejska uznawana jest za energowydajny środek transportu, który sprzyja konkurencyjności gospodarczej w obszarach, jakie obejmuje, wciąż jednak potrzebne są pewne działania, które usprawnią ten system. Działania w ramach projektu finansowanego ze środków UE "Modułowe kierowane miejskie systemy kolejowe" (Modurban) dotyczyły wszystkich kluczowych dostawców branży kolejowej w zakresie systemów pokładowych, przydrożnych, komunikacyjnych, energooszczędnych oraz systemów pasażerskich/dostępu. Różne dobrze znane europejskie przedsiębiorstwa branżowe przyłączyły się do przewoźników kolejowych, aby odpowiedzieć na istotne kwestie, takie jak interoperacyjność systemów miejskich, zwłaszcza na kompatybilność techniczną między istniejącymi liniami a przedłużeniami sieci. Projekt zajął się także inteligentnymi systemami pokładowymi w celu usprawnienia ruchu kolejowego i zmniejszenia kosztów poprzez zastosowanie najlepszych praktyk. Zespół projektu Modurban opracował specyfikacje wymogów funkcjonalnych (FRS), które obejmują systemy sterowania, kontroli i zarządzania pociągami związane z zastosowaniem w kolei miejskiej, skupiające się na sieciach, począwszy od pociągów obsługowych po te w pełni bezobsługowe. Bardziej szczegółowo, FRS obejmuje klasy automatyzacji, interoperacyjność, zasady zdegradowanej operacji, wydajność systemu i kwestie bezpieczeństwa. Podręcznik ten stanowi nowoczesny obszerny zestaw wymagań wyszczególnionych przez głównych graczy w branży. Ważnym osiągnięciem projektu było także opracowanie wspólnego odpornego na uszkodzenia systemu komunikacji danych, który jest przejrzysty w kontekście systemu kontroli kolejowej. Innym osiągnięciem było zdefiniowanie pojęcia "inteligentnego kierowania", które kompensuje różnice w parametrach pociągu w czasie, jak choćby odchylenia w zakresie czasu hamowania, śledzenia trakcji i reakcji. Ponadto, w projekcie Modurban zdefiniowano i porównano systemy informacyjne dla pasażerów używane w UE, wyszczególniając przepisy obowiązujące w państwach członkowskich z uwzględnieniem monitorowania. Na koniec zespół projektu zaproponował i dokonał walidacji modeli oszczędzania energii, takich jak opracowanie prototypowego lekkiego uchwytu wewnętrznego. Wiele spośród tych technologii i osiągnięć przetestowano w Madrycie w 2008 r., dokonując ważnego przełomu w rozwoju transportu miejskiego nowej generacji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania