Skip to main content

Cost effective inspection and structural maintenance for ship safety and environmental protection throughout its life cycle

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dbałość o integralność konstrukcyjną statku

Europejscy eksperci ds. morza poczynili postępy w opracowaniu systemu oferującego sprawniejszą kontrolę i konserwację tankowców dwukadłubowych. Wyniki projektu pomogą w gromadzeniu, wizualizacji i komunikowaniu informacji pomiarowych niezbędnych do naprawy statków.

Zmiana klimatu i środowisko

Trwające działania realizowane przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) na rzecz opracowania programu oceny stanu technicznego (CAS) dla tankowców dwukadłubowych mają sprawić, by jednostki te stały się bardziej przyjazne dla środowiska w całym cyklu życia. Wymaga to ogromnej ilości informacji pomiarowych, których dostarczanie i analizowanie jest niezwykle czasochłonne. Jako że nie utworzono procedur normalizacji danych, informacje pomiarowe dotychczas rejestrowane są ręcznie na rysunkach lub tabelach. W projekcie finansowanym przez UE "Efektywna kosztowo kontrola i konserwacja konstrukcji na rzecz bezpieczeństwa jednostki pływającej i ochrony środowiska w całym cyklu jej życia" (CAS) opracowano bardziej wydajny i przyjazny dla użytkownika system, mający zastosowanie w statkach każdego typu, jednak przeznaczony dla tankowców i masowców. Innowacyjny system obejmuje elastyczny elektroniczny model statku, dopracowany tak, by spełniać potrzeby kontroli, z automatyczną aktualizacją informacji pomiarowych wprowadzonych na temat modelu, integrację robotyki oraz natychmiastowy ogólnoświatowy dostęp do informacji. Do głównych celów należała integracja wszystkich faz cyklu życia statku na rzecz nieprzerwanej komunikacji między pokładowymi pomiarami statku a wykorzystaniem narzędzi oceny stanu konstrukcji. Celem zespołu badawczego było także stworzenie uproszczonego trójwymiarowego modelu elektronicznego statku, do którego można by wprowadzać informacje pomiarowe i kontrolne. Ostatecznie, wszystkie działania miały na celu całościowe zwiększenie wydajności napraw, a przez to i bezpieczeństwa statku. Z powodzeniem opracowano bazę danych wymiany standardów, tak zwany system monitorowania stanu kadłuba (HCM), który umożliwia generowanie plików przez trójwymiarowe modele generatorów opracowane przez zespół CAS. Udoskonalono metodę inspekcji opartej na ryzyku (RBI) w celu przystosowania jej do HCM i wykorzystania w końcowej demonstracji, przeprowadzonej w realistycznych warunkach w europejskiej stoczni naprawczej. Demonstracja ta dowiodła, że możliwe jest zbudowanie trójwymiarowego modelu całego statku, ukazując obszary wymagające pomiaru z większą dokładnością niż pozostałą część konstrukcji. Połączone pomiary wprowadzone do modelu HCM przeanalizowano przy użyciu narzędzi przetwarzania końcowego opracowanych przez partnerów projektu. Do sukcesów projektu należy standard HCM oraz stworzenie narzędzi programowych. Wyniki projektu CAS powinny doprowadzić do ulepszenia procesu oceny stanu konstrukcyjnego statków pozostających w obiegu, a przez to pomoc w uzyskaniu przyjaznej dla środowiska eksploatacji tankowców dwukadłubowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania