Skip to main content
European Commission logo print header

Realizing Enhanced Safety and Efficiency in European Road Transport

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsze zrozumienie ruchu w Europie

W ramach finansowanego przez UE projektu poczyniono postępy w rozwoju systemu komunikacji, analizy oraz interfejsu użytkownika na rzecz zwiększenia efektywności infrastruktury i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

"Realizacja większego bezpieczeństwa i wydajności w europejskim transporcie drogowym" (REACT) to projekt, który wniósł własny wkład w długofalową wizję Europy w zakresie poprawy wydajności infrastruktury transportowej oraz istotne ograniczenie liczby śmiertelnych wypadków drogowych. Działania koncentrowały się na rozwoju i integracji najnowocześniejszych technologii w celu wprowadzenia mobilnych czujników wykrywających warunki naturalne i infrastrukturalne oraz przesyłających dane w czasie rzeczywistym do centralnego serwera w celu analizy i komunikacji na objętych obszarach. Głównym celem miało być stworzenie możliwości generowania alarmów bezpieczeństwa, zaleceń dotyczących prędkości i trasy, a także istotnych informacji dla instytucji drogowych oraz organów ścigania. Opracowano architekturę systemu oraz system komunikacji, który z kolei uwzględnił projekt systemu komunikacji z pojazdami i centrami zarządzania ruchem. Zaprojektowano także prototyp oraz pilotażową telematykę pokładową do komunikacji z czujnikami i zbierania informacji przesyłanych z czujników rozproszonych. Partnerzy projektu opracowali mobilne czujniki czasu rzeczywistego do pomiaru warunków naturalnych i infrastrukturalnych. Należą do nich czujniki widoczność do instalacji na pokładzie pojazdu testowego, czujnik ruchu oraz pierwsza wersja monitora tarcia. Do innych postępów zaliczyć trzeba pokładowy model decyzyjny generujący zalecenia dla kierowcy oraz modele przewidywania i podejmowania decyzji dla centralnego serwera. W zakresie symulacji podejmowania decyzji, zespół REACT był w stanie stworzyć model przewidywania ryzyka wypadku, opracować modele przewidywania ruchu i jakości trasy, a także opracować projekt programowy graficznego interfejsu użytkownika do monitorowania stanu ruchu, przewidywania ruchu i czasu podróży. Rezultaty projektu REACT wykazują potencjał wywarcia pozytywnego wpływu na efektywności i bezpieczeństwo transportu drogowego. Przyczyniając się do większej standaryzacji i harmonizacji w całej Europie, wyniki mogą znacznie zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, zwłaszcza poza obszarami miejskimi, gdzie dochodzi do większości śmiertelnych wypadków drogowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania