Skip to main content

A product to extend the life of energy transmission and distribution transformers by total management of insulation systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zautomatyzowany wysokonapięciowy system monitoringu transformatorów

Wysokonapięciowe transformatory mocy to urządzenia stosowane powszechnie na całym świecie w przemyśle energetycznym do kontroli elektryczności i przy jej dostarczaniu. Badacze finansowani przez UE opracowali zautomatyzowany system monitorowania insulacji olejowej niezbędnej do wydłużenia okresu eksploatacji i niezawodności europejskich transformatorów mocy.

Energia

Większość transformatorów wykorzystywanych obecnie w Europie zostało zainstalowanych prawie 50 lat temu i niedługo przekroczy termin swojej przydatności do użycia. Deregulacja przemysłu energetycznego doprowadziła do większej rywalizacji, która sprzyja niższym cenom dla konsumentów, ale równocześnie uszczupla środki finansowe przeznaczane na inwestycje kapitałowe i konserwację. Coraz częściej dochodzi do tzw. "przerw w dostawie energii", co sprawia, że istnieje pilna potrzeba wydłużenia okresu eksploatacji istniejących transformatorów, przy równoczesnym zagwarantowaniu ich niezawodności. Olej jest często wykorzystywany do insulacji wewnętrznych części transformatorów, jak również do ich schładzania, a tym samym odgrywa najważniejszą rolę w procesie wydłużania okresu eksploatacji transformatorów. Europejscy badacze współpracujący w ramach projektu Transman postawili sobie za cel stworzenie zautomatyzowanego systemu monitorowania i konserwacji insulacji olejowej. Przede wszystkim zależało im na opracowaniu ekonomicznych technologii odwadniania i usuwania cząsteczek olejów transformatorowych. W tym celu badacze opracowali internetowy system usuwania wilgoci z materiałów opakowaniowych przyjaznych dla środowiska jako alternatywę dla konwencjonalnych materiałów, które muszą być utylizowane jako odpady chemiczne. Kolejnym osiągnięciem był nowoczesny optyczny czujnik cząsteczek działający w czasie rzeczywistym i służący do rozświetlenia próbek oleju, przy jednoczesnym ograniczeniu rozproszenia światła i zwiększeniu kontrastu dla podwyższonej detekcji. Rotacja porowatych membran w module filtracji cząsteczkowej powoduje gwałtowny przepływ cząsteczek przez powierzchnię membran, minimalizując osadzanie się cząsteczek i blokowanie porów w odróżnieniu od konwencjonalnych modułów filtracji tangencjalnej. Naukowcy opracowali również oprogramowanie do inteligentnego zarządzania transformatorami, aby umożliwić analizę danych online w czasie rzeczywistym. Uczestnicy projektu Transman dostarczyli oszczędny i funkcjonalny prototyp urządzenia służącego do monitorowania i konserwacji insulacji olejowej transformatorów mocy. Dalsze badania pomogą na pełną eksploatację znaczącego potencjału rynkowego, zwiększając konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w obrębie przemysłu energetycznego, a przy tym zapewniając stałe i niezawodne dostawy energii konsumentom na terenie całej Europy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania