Skip to main content

Physiological characterization of PK2 in the control of fertility, and its interaction with kisspeptins

Article Category

Article available in the folowing languages:

Określenie czynników regulujących reprodukcję

Coraz powszechniejszy problem niepłodności, jakiego doświadcza obecnie wiele par, wymaga głębszego zrozumienia mechanizmów regulujących reprodukcję u ssaków. By stawić czoło temu wyzwaniu grupa europejskich naukowców przyjrzała się kontroli molekularnej osi reprodukcyjnej, skupiając się na hormonach uwalnianych przez mózg.

Zdrowie

Rozwój i funkcjonowanie układu rozrodczego regulują sygnały ośrodkowe i obwodowe, które ostatecznie dyktują najbardziej sprzyjający moment dla osiągnięcia dojrzałości płciowej i płodności. Główną rolę w tym procesie odgrywa hormon podwzgórza uwalniający gonadotropinę (GnRH), który aktywuje wydzielanie gonadotropin – hormonów reprodukcyjnych odpowiadających za dojrzewanie i regulację gruczołów płciowych. Badania nad genetyką ludzką prowadzone na pacjentach, u których występuje hipogonadyzm hipogonadotropowy (iHH), wykazały, że neuronalne uwalnianie GnRH regulowane jest poprzez inne pośrednie ścieżki sygnalizowania, takie jak układ Kiss1/GPR54. Odkryte niedawno mutacje oddziałujące na geny kodujące neuropeptyd, prokinetycynę 2 (PK2) i receptor prokinetycyny 2 (PKR2) również kojarzono z fenotypami iHH, co wskazywało na zaangażowanie w funkcjonowanie neuronów GnRH. Celem projektu finansowanego przez UE pod nazwą "Charakterystyka fizjologiczna PK2 w kontrolowaniu płodności i jej interakcja z kisspeptyną" (PK2-KISS) było scharakteryzowanie ról układu PK2 w dojrzewaniu i funkcjonowaniu płciowym. Korzystając z kombinacji technik ekspresji genów i genetycznie zmodyfikowanych modeli zwierzęcych, naukowcy uczestniczący w projekcie przyjrzeli się trybowi regulacyjnemu czynności PK2 w wydzielaniu gonadotropiny i interakcji układu Kiss1. Ponadto, uzyskano ważne informacje na temat czynników rozwojowych i hormonalnych odpowiedzialnych za regulowanie ekspresji PK2. Wyniki PK2-KISS pozwoliły zgłębić podstawową wiedzę na temat mechanizmów fizjologicznych rządzących procesami reprodukcji u ssaków. Zdobyta wiedza posiada potencjał przełożenia na strategie lecznicze na rzecz kierowania płodnością.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania