Skip to main content

Ionic liquids as a novel electrochemical medium for radically innovative, cost effective, and environmentally friendly surface treatment technologies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe przyjazne dla środowiska powłoki i technologie powlekania

W wielu technologiach przemysłowych wykorzystuje się rozpuszczalniki, aby uzyskać bardziej przydatne formy płynne materiałów. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył nowe rozpuszczalniki i technologię nanoszenia powłok ochronnych, z korzyścią dla firm, zdrowia pracowników i środowiska.

Technologie przemysłowe

Większość rozpuszczalników jest lotnymi związkami organicznymi, które przedostają się do powietrza i zagrażają zdrowiu pracowników wdychających ich opary. Oprócz tego wytwarzają dwutlenek węgla, który jest najważniejszym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania pozwalające zastąpić szkodliwe rozpuszczalniki organiczne przyjaznymi dla środowiska cieczami jonowymi, które nie wydzielają oparów. Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie Iolisurf pracowali nad stworzeniem wysokiej jakości ochronnych powłok metalowych, opartych na cieczach jonowych, dla przemysłu lotniczego i produkcji turbin gazowych, a także nad technologią ich masowej produkcji i nanoszenia. Powłoki mogą znaleźć zastosowanie na przykład w elementach o skomplikowanych kształtach, które muszą być chronione przed ekstremalnymi warunkami, takimi jak wysoka temperatura czy substancje żrące. Jako ochrona termiczna łopat turbin gazowych szeroko stosowane są dyfuzyjne powłoki aluminidkowe i chromowe (zapobiegające dyfuzji tlenu i innych substancji do materiału). Naukowcy przeprowadzili kompleksowe badania ilościowej zależności między strukturą a aktywnością (QSAR) nowych cieczy jonowych, wybierając ciecze najodpowiedniejsze dla osadzania elektrolitycznego aluminium, chromu i stopów pokrewnych, a tym samym tworząc ważną alternatywę dla standardowej technologii. Uczestnicy projektu Iolisurf z powodzeniem opracowali pionierską technologię osadzania elektrolitycznego aluminium, pokonując jedną z największych przeszkód dotyczących elektrolitycznego osadzania bez uwalniania lotnych związków organicznych. Opracowane przez konsorcjum metody obróbki końcowej poprawiły właściwości materiałów, pozwalając na ich stosowanie w wysokich temperaturach i w środowiskach żrących. Naukowcy stworzyli też podobne technologie dla srebra i chromu, będące alternatywą dla konwencjonalnych technik wodnych. Nowe technologie mogą znaleźć zastosowanie w powłokach dekoracyjnych i czarnych powłokach stosowanych w urządzeniach solarnych i wymiennikach ciepła, jak również w podzespołach samolotów czy turbin gazowych. Tym samym komercyjne wykorzystanie technologii Iolisurf może przynieść korzyści wielu sektorom produkcyjnym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania