Skip to main content
European Commission logo print header

High-energy cosmic neutrinos astronomy using a Mediterranean undersea telescope

Article Category

Article available in the following languages:

Kontrola jakości nowego głębinowego detektora neutrin

Finansowani ze środków UE naukowcy zapewniają nieocenioną pomoc techniczną dla nowego głębinowego detektora neutrin, uwzględniającą ocenę charakterystyki reakcji elementów detekcyjnych oraz oprogramowania do monitorowania danych i analiz.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Przez tysiące lat człowiek studiował nocne niebo, obserwując światło widzialne emitowane przez gwiazdy, próbując zrozumieć Wszechświat. Rozwój technologii otworzył nowe okna obserwacyjne, umożliwiające badanie niewidocznych części widma elektromagnetycznego, które doprowadziło do ​​odkrycia nowych intrygujących zjawisk. Zamiast koncentrować się na fotonach, wielu naukowców bada obecnie inną cząsteczkę elementarną – neutrino. Jednak niewielka masa, obojętność elektryczna oraz minimalna reaktywność z materią utrudniają jego wykrycie. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo interakcji, a tym samym wykrycia wysokoenergetycznych neutrin (HEN), naukowcy polegają się na ogromnej ilości materii, z którą mogą one oddziaływać. Ponieważ owe ogromne ilości materii mogą stwarzać trudności techniczne i ekonomiczne, naukowcy zwrócili się do natury, wykorzystując ogromne zbiorniki wodne lub bloki lodu jako materiał detektora. Europejscy naukowcy pracujący nad projektem "Astronomia wysokoenergetycznych kosmicznych neutrin z zastosowaniem podwodnego teleskopu w Morzu Śródziemnym" (Neutel-APC) mieli na celu wniesienie wkładu do wysiłków na rzecz wykrywania HEN poprzez wsparcie techniczne nowego prototypu podmorskiego teleskopu neutrin (ANTARES, czyli Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss Environmental Research) umieszczonego na głębokości 2,5 km w Morzu Śródziemnym u wybrzeży Francji. Naukowcy opracowali stanowisko testów funkcjonalnych naśladujące oświetlenie głębinowe w celu pomiaru i optymalizacji reakcji elementów detekcyjnych teleskopu z niespotykaną precyzją. Ponadto, opracowali specjalny program narzędziowy zintegrowany z bazą danych ANTARES do monitorowania warunków zewnętrznych i stanu detektora, jak również tworzenia "flag jakości" wskazujących na przydatność określonych zbiorów danych dla konkretnych analiz. Naukowcy opracowali także nową multikomunikatorową metodę analizy, łączącą poszukiwanie źródeł HEN za pomocą poszukiwań źródeł fal grawitacyjnych (GW). Wspólna działalność badawcza ma dostarczyć nowych i wartościowych informacji na temat warunków kosmicznych emisji ze wspólnych źródeł astrofizycznych. Ogólnie rzecz biorąc, technologiczne optymalizacje oraz narzędzia do monitorowania i analizy danych opracowane przez zespół projektu Neutel-APC powinny ułatwiać efektywne wykorzystanie detektora o rozmiarze kilometra sześciennego w Morzu Śródziemnym w ramach projektu ANTARES, jak również skuteczniejsze wykrywanie HEN prowadzące do lepszego zrozumienia natury i początków Wszechświata.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania