European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Advanced molecular tools for array-based analyses of genomes, transcriptomes, proteomes, and cells

Article Category

Article available in the following languages:

Zaawansowane oparte na macierzach narzędzia badawcze

Czołowi naukowcy z całej Europy dostrzegli konieczność stworzenia zaawansowanych narzędzi pozwalających badać procesy biologiczne zachodzące w zdrowych i chorych organizmach. W tym celu stworzyli infrastrukturę na rzecz zbudowania zestawu narzędzi następnej generacji, służących do zakrojonych na szeroką skalę analiz molekularnych.

Zdrowie icon Zdrowie

W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju wykorzystujących mikromacierze technik wysokoprzepustowej analizy genów, transkryptów, białek i komórek. Informacji ukrytych w tych cząsteczkach nie da się jednak dokładnie rejestrować przy użyciu istniejących metod. Głównym celem finansowanego ze środków projektu "Zaawansowane narzędzia molekularne do opartej na macierzach analizy genomów, transkrytomów, proteomów i komórek" (Moltools) było połączenie kompetencji renomowanych europejskich zespołów badawczych i stworzenie narzędzi do analiz badawczych i diagnostycznych DNA, RNA, białek i komórek. Partnerzy inicjatywy już wcześniej opracowali i opatentowali kilka ważnych technik wykorzystywanych przez firmy zajmujące się sekwencjonowaniem DNA, a w czasie trwania projektu udoskonalili inne techniki pod kątem pomiaru i rozróżniania sekwencji genów. Poprawa swoistości i czułości amplifikacji i usprawnienie metod profilowania detekcji i ekspresji genów pozwoliły na zastosowanie niektórych technologii kwasów nukleinowych w medycynie. Mówiąc bardziej szczegółowo, metody amplifikacji TAcKLE RNA oraz wykrywania metylacji aPRIMES wykorzystano w klinicznych badaniach raka piersi i rdzeniaka. Uczestnikom projektu Moltools udało się dokonać pomiarów pojedynczych cząsteczek kwasu nukleinowego i białek w komórkach, a także obrazowania pojedynczych cząsteczek na macierzach. Innym ważnym osiągnięciem było wykrycie wzajemnie oddziałujących białek w próbkach pobranych od pacjentów, a także identyfikacja potencjalnych celów w leczeniu nowotworów. Większość technologii opracowanych w ramach projektu Moltools trafiło na rynek i jest dostępnych dla wiodących firm biotechnologicznych. Przyniosą one korzyści nie tylko branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, ale także przyczynią się do rozwoju medycyny w kontekście diagnostyki i terapii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania