Skip to main content
European Commission logo print header

Manipulating tumour suppression: a key to improve cancer treatment

Article Category

Article available in the following languages:

Odkrywanie przeciwnowotworowego potencjału tkwiącego w p35

Komórki nowotworowe wykazują często odchylenia w przebiegu cyklu komórkowego z powodu dysfunkcji p53. Europejska sieć naukowców podjęła się zbadania mechanizmów leżących u podstaw inaktywacji dzikiego typu p53 zaobserwowanej w wielu odmianach raka.

Zdrowie icon Zdrowie

Białko p53 jest uznawane za uniwersalnego supresora nowotworowego, który aktywuje się na skutek uszkodzenia DNA i inicjuje kontrole cyklu komórkowego lub apoptozę. Białko ulega zmutowaniu w 50% przypadków raka, ale pozostaje sprawne w pozostałych przypadkach nowotworów, co czyni z niego potencjalnego kandydata na skuteczny środek zapobiegający rozwojowi nowotworu. Jednakże aktywność p53 jest często utrudniona poprzez działanie takich cząsteczek jak Mdm2 lub p73. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób białka te wpływają na p53, UE sfinansowała projekt "Manipulowanie supresją nowotworu: klucz do skutecznego leczenia raka" (ACTIVEP53). W projekcie wzięli udział wiodący naukowcy w dziedzinie onkologii z 19 europejskich centrów badawczych. Ideą przewodnią przyświecającą projektowi było wykorzystanie raka piersi jako modelu, w celu opisania mechanizmów działania modulatorów p53. Uzyskana w ten sposób informacja miała być następnie przełożona na generację małych cząsteczek terapeutycznych. Naukowcom współpracującym w ramach projektu udało się dogłębnie przeanalizować interakcję p53, uwzględniając symulację apoptozy białka p53 2 (ASSP2) w procesie wywoływania apoptozy. Naukowcy opisali role enzymów modyfikujących p53, o których wiadomo, że wpływają na aktywność transkrypcjonalną p53, a także przeanalizowali proces umożliwiający aktywację p53 przy udziale małych cząsteczek. Korelacje pomiędzy statusem BRCA1/2 w nowotworze piersi oraz enzymem modyfikującym p53 – kinazą ATP – pomogły uzyskać niezbędne informacje dotyczące klinicznych konsekwencji zastosowania tych białek. Poza markerami aktywacji uszkodzenia kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) zidentyfikowano również inne markery starzenia się, które potencjalnie mogą być odpowiedzialne za apoptozę aktywowaną za pośrednictwem p53. Co więcej, odkryto pozytywne sprzężenie pomiędzy Lats2 a p53, prowadzące do aktywacji p53. W ramach projektu ACTIVEP53 przeprowadzono dogłębną analizę funkcji białka p53 oraz jego mechanizmów regulacyjnych w przypadkach nowotworów. Zdobyte w ten sposób informacje mają szansę znaleźć swoje zastosowanie w praktyce klinicznej, a tym samym stać się źródłem wielu korzyści dla osób chorych na raka.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania