Skip to main content

Lead-cooled European Advanced Demonstration Reactor

Article Category

Article available in the folowing languages:

Prototyp nowego, lepszego reaktora jądrowego

Finansowany ze środków UE zespół naukowy pracuje nad stworzeniem prototypowego generatora jądrowego wykorzystującego technologie nowej generacji. Reaktor ma być ekologiczny, bezpieczny i niedrogi.

Energia

Wytwarzanie energii elektrycznej z generatorów jądrowych wiąże się z praktycznie zerową emisją gazów cieplarnianych. Los energii atomowej pozostaje jednak niepewny ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa i wysokie koszty budowy nowych elektrowni. O ile współczesne reaktory chłodzone wodą są konkurencyjne i bezpieczne, to proces wytwarzania energii przy ich pomocy daleki jest od zrównoważonego ze względu na niewydajne zużycie paliwa i powstawanie dużej ilości wysoce radioaktywnych odpadów o długim okresie rozpadu. W przyszłości większość nowych elektrowni jądrowych będzie skonturowanych w oparciu o sprawdzone systemy przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych technologii. Wśród takich nowych technologii można wymienić reaktory prędkie, nazywane też reaktorami na prędkich neutronach. W tych reaktorach neutrony poruszają się wiele tysięcy razy szybciej niż w konwencjonalnych reaktorach termicznych. Reaktory prędkie wydajniej wykorzystują paliwo, wytwarzają odpady ulegające rozpadowi do postaci nieszkodliwej w ciągu setek, a nie jak wcześniej tysięcy lat, oraz wykorzystują chłodziwa oparte na metalach płynnych, które są dużo bezpieczniejsze niż chłodziwa wodne. Reaktory prędkie chłodzone ołowiem (LFR) są też nazywane technologią IV generacji i zostały określone na Międzynarodowym Forum IV Generacji (GIF) systemem jądrowym przyszłości. Europejscy naukowcy postanowili wykorzystać osiągnięcia wcześniejszego projektu "Europejski system ołowiowy" (ELSY), biorąc udział w finansowanej ze środków UE inicjatywie "Chłodzony ołowiem europejski zaawansowany reaktor demonstracyjny" (Leader). Celem prac było zbudowanie europejskiej pełnowymiarowej elektrowni LFR (ELFR) i stworzenie koncepcji skalowego urządzenia demonstracyjnego (ALFRED: zaawansowany europejski demonstracyjny reaktor prędki chłodzony ołowiem). Jak dotąd konsorcjum opracowało konfigurację referencyjną ELFR o zwiększonej efektywności energetycznej i zmniejszonej emisji produktów rozszczepiania do środowiska. Stworzono także koncepcyjny projekt instalacji ALFRED, a obecnie trwają analizy bezpieczeństwa i kosztów jego realizacji. Projekt Leader ma potwierdzić, czy technologia LFR jest zrównoważona, czy efektywnie zużywa paliwo oraz czy pozwala zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów jądrowych. Jeżeli uda się wykazać, że technologia LFR jest ponadto bezpieczna i tania, postrzeganie energii jądrowej przez społeczeństwo może ulec znacznej poprawie, co jest niezbędne, aby stała się ona istotnym składnikiem energetyki UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania