Skip to main content

Ionic liquid based Lithium batteries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpieczniejsze akumulatory litowo-jonowe ponownego ładowania

Finansowany ze środków UE zespół naukowców badał możliwości wprowadzenia ważnych modyfikacji w konwencjonalnych akumulatorach litowo-jonowych. Nowa technologia ma szansę znacząco zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo tych urządzeń, a jednocześnie ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko.

Energia

W przeciwieństwie do komputerów stacjonarnych, zasilanych za pośrednictwem kabla podłączonego do gniazdka elektrycznego, przenośne urządzenia elektroniczne wymagają stosowania przenośnych źródeł zasilania. Źródłami takimi są akumulatory, przechowujące i dostarczające energię na żądanie. Do najpopularniejszych akumulatorów należą akumulatory litowo-jonowe (Li-ion) ponownego ładowania. Charakteryzują się doskonałą niezawodnością, niewielkimi rozmiarami i masą, dużą pojemnością oraz krótkim czasem ładowania/rozładowywania, przez co są najlepszym z dostępnych na rynku rozwiązań. Akumulatory te są nie tylko szeroko stosowane w przenośnych urządzeniach elektronicznych, ale także zdobywają coraz większy udział w rynku urządzeń o dużej mocy, takich jak narzędzia ręczne z napędem elektrycznym czy też zastosowania z zakresu obronności, lotnictwa, medycyny czy pojazdów elektrycznych. Europejscy naukowcy postanowili stworzyć lepsze i bezpieczniejsze akumulatory Li-ion do zastosowania w odnawialnych źródłach energii, takich jak ogniwa słoneczne, biorąc udział w finansowanym ze środków UE projekcie "Akumulatory oparte na cieczy jonowej" (Illibatt). W konwencjonalnych akumulatorach litowo-jonowych znajdują się dwie elektrody, anoda i katoda, oraz elektrolit (roztwór będący nośnikiem ładunków) zawierający jony Li+ rozpuszczone w organicznym (niewodnym) rozpuszczalniku. Nowatorstwo projektu Illibatt polega na wykorzystaniu komponentów w stanie stałym, szczególnie w rozworze elektrolitycznym, opartych na nowych cieczach jonowych i otrzymanych z nich kompozytach. Zastosowany w prototypowym akumulatorze elektrolit żelowy wykorzystujący ciecz jonową jest oparty na całkowicie stałych ogniwach, które są bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne. Naukowcy badali też całym system akumulatora, aby stworzyć nowe nanostrukturalne anody, wykorzystujące te same ciecze jonowe. Podsumowując, w ramach projektu Illibatt rozwijano w pełni stałe akumulatory litowo-jonowe ponownego ładowania, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem energii do masy i efektywnością energetyczną oraz wykorzystujące nieulotne i stabilnie termicznie ciecze jonowe. Komercjalizacja tych osiągnięć przyczyni się stworzenia bardziej ekologicznych źródeł energii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania