Skip to main content

Optimal engineering design for dependable water and power generation in remote areas using renewable energies and intelligent automation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne odsalanie w odległych obszarach suchych

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, obszary suche na całym świecie są poważnie zagrożone dalekosiężnymi skutkami niedoboru wody. Naukowcy otworzyli w Tunezji prototypowy zakład odsalania, który ma pomóc licznym odległym obszarom suchym.

Zmiana klimatu i środowisko

Wiele gruntów na Ziemi jest tak suchych, że niedostatek wody uniemożliwia wegetację roślinności, tym bardziej uprawę ziemi do celów rolnych. Z powodu pustynnienia niedostatek wody stanowi jeszcze poważniejszy problem. Często stosowane są działania odsalające, których celem jest uzyskanie wody słodkiej poprzez usunięcie soli z zasobów wody morskiej, jednak wiążą się one z wieloma trudnościami. Odsalanie pochłania wiele energii i wymaga znacznych nakładów finansowych, a także wykwalifikowanego personelu do obsługi aparatury odsalającej. Niestety w regionach suchych często trudno o każdy z tych elementów. Wysoce wykwalifikowane konsorcjum naukowców z Afryki, Europy i Bliskiego Wschodu postanowiło rozwiązać ten problem. W ramach projektu OPEN-GAIN finansowanego ze środków UE, naukowcy otworzyli w Tunezji prototypowy zakładprodukcji skojarzonej energii elektrycznej i wody umożliwiający prowadzenie działań odsalania głównie z własnych źródeł energii. Zakład wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych, a mianowicie słoneczną i wiatrową. Zakład wyposażony jest także w generator awaryjny zasilany silnikami diesla, na wypadek gdyby wahania podaży i popytu doprowadziły do niedostatku energii ze źródeł odnawialnych. Koszty zoptymalizowano poprzez rozległą automatyzację, która stanowi rozwiązanie problemu niedostatku wykwalifikowanych pracowników. System zarządzania energią (Energy Management System, EMS), który uwzględnia różniące się w czasie zapotrzebowanie, a także prognozy pogody, czyni całe rozwiązanie zarówno wydajnym, jak i opłacalnym. Poza samym prototypem zakładu, pośrednie wyniki nadają się do wykorzystania same w sobie. Oprogramowanie do obsługi zakładu, a także biblioteka do symulacji procesu odsalania to narzędzia, które mogą pomóc inżynierom i planistom zaoszczędzić czas i pieniądze w różnych rodzajach środowisk. Prototypowy zakład odsalania OPEN-GAIN przeznaczony dla odległych regionów suchych może znacząco poprawić jakość życia społeczności zamieszkujących regiony charakteryzujące się niedostatkiem wody, tj. jednej trzeciej obszarów lądowych na świecie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania