European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Promote Air Quality Services integrating Observations – Development Of Basic Localised Information for Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Powiew świeżego powietrza… usługi z naciskiem na jakość

Ambitna inicjatywa europejska o szerokim zasięgu dostarczyła oczekiwanych narzędzi i informacji na temat jakości powietrza. Postępy w tym obszarze usprawnią monitorowanie, ocenę i prognozowanie, przyczyniając się do poprawy jakości życia i korzyści gospodarczych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Projekt PASODOBLE został przeprowadzony w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus (znanego wcześniej jako GMES). Nadrzędnym celem projektu było zintegrowanie obserwacji i opracowanie zlokalizowanych informacji — cel ten zrealizowano w co najmniej 30 regionach i miastach w Europie. Po przeanalizowaniu wymogów użytkowników, konsorcjum 21 partnerów połączyło dane przestrzenne, pomiary in situ, technologie modelowania i informacyjne, aby dostarczyć zestaw innowacyjnych i zrównoważonych usług za pośrednictwem aplikacji Myair. Usługi te dostępne są dla zainteresowanych stron, jak i opinii publicznej, przy czym decydentom oferowany jest dostęp do rozszerzonych informacji. Szpitale, apteki, służby prognozowania jakości powietrza, służby oceniające scenariusze ruchu komunikacyjnego, regionalne agencje środowiskowe i agencje oceny modeli prognostycznych to tylko niektórzy z beneficjentów projektu. W okresie realizacji projektu przeprowadzono ponadto szereg działań kontynuacyjnych dla potrzeb demonstracji, zastosowania i oceny. Jednym z przykładów wykorzystania rezultatów projektu jest Olimpiada w Londynie w 2012 r. Wyniki i ocena realizowanych usług wskazują na wyraźne korzyści i dowodzą przydatności programu jako uzupełnienia usługi monitorowania składu atmosfery i klimatu Copernicus (MACC). Zespół projektu PASODOBLE udoskonalił także zharmonizowane europejskie ramy w zakresie usług dotyczących jakości powietrza. Generyczne i modularne narzędzia integracji infrastruktury technicznej, interfejsy i łatwy dostęp do danych, a także stosowany system zarządzania jakością usprawniają transfer usług do nowych obszarów. Podsumowując, przekłada się to na wyraźne zwiększenie interoperacyjności i skuteczność wdrażania. Oczekuje się, że wyniki projektu będą miały ogromny wpływ na usługi nowej generacji w zakresie jakości powietrza. Dostosowane rozwiązania pozwolą uzupełnić luki w tego rodzaju usługach i wspomogą trwające działania na rzecz ochrony obywateli przed zanieczyszczeniem powietrza. Dostarczając szerszych informacji, usługi PASODOBLE oferują wyraźne korzyści dla obywateli i gospodarki Europy dzięki poprawie osobistych wyborów i ochrony.

Słowa kluczowe

Jakość powietrza, obserwacja Ziemi, monitoring, prognozowanie, usługi dotyczące atmosfery, zanieczyszczenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania