Skip to main content
European Commission logo print header

High Pressure Electronically controlled gas injection for marine two-stroke diesel engines

Article Category

Article available in the following languages:

Okrętowe silniki wysokoprężne na gaz ziemny

Naukowcy opracowują technologię zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez statki morskie. Zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa do silników wysokoprężnych pozwoli znacznie zmniejszyć poziom emisji i zanieczyszczeń generowanych przez statki.

Energia icon Energia

Silniki dwupaliwowe istnieją już od lat i są używane przede wszystkim w agregatach spalinowych. Są to silniki wysokoprężne dostosowane do spalania nie tylko oleju napędowego, ale również gazu ziemnego. Ich wykorzystanie w sektorze transportowym było jednak dotąd niewielkie. Obecnie dostępne są już technologie konwersji konwencjonalnych silników do pojazdów drogowych na silniki dwupaliwowe na sprężony gaz ziemny (CNG) lub płynny gaz ziemny (LNG). Z takiej możliwości korzystają już zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa transportowe. Adaptacja technologii dwupaliwowych do transportu morskiego pozwoliłaby znacznie zmniejszyć poziom emisji, ponieważ 99% jednostek handlowych jest obecnie napędzanych silnikami wysokoprężnymi. Prosta modyfikacja istniejących silników mogłaby zatem mieć ogromny wpływ. Aby stworzyć platformę badawczą dla koncepcji morskiego silnika wysokoprężnego na gaz, europejscy naukowcy zainicjowali projekt Helios ("High pressure electronically controlled gas injection for marine two-stroke diesel engines"). Opracowano szereg testów obejmujących pracę silnika, zgodność z przepisami dotyczącymi emisji i zużycie paliwa. Równolegle formułowane są zalecenia dotyczące instalowania zbiorników z gazem i gazowych instalacji paliwowych na statkach. Wstępne testy pracy i emisji przeprowadzone na prototypowym silniku adaptowanym do paliwa gazowego wykazały większą sprawność i niższy poziom emisji niż w przypadku olejów napędowych. Potwierdzenie korzyści koncepcji spowoduje intensyfikację testów i prac optymalizacyjnych w kolejnych miesiącach. Ostatecznym celem projektu Helios jest opracowanie dwupaliwowego silnika okrętowego działającego na olej napędowy i gaz ziemny (CNG lub LNG), ale już teraz istnieją wymierne efekty w postaci nowatorskiego kalibratora ręcznego oraz prac nad systemem czujników do bieżącej analizy składu mieszanki gazowej. Komercyjne zastosowanie koncepcji projektu Helios powinno zatem mieć ogromny wpływ nie tylko na transport morski, ale również na metody budowy i kalibracji silników oraz technologie czujników gazu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania