Skip to main content
European Commission logo print header

Activation of vasculature associated stem cells and muscle stem cells for the repair and maintenance of muscle tissue

Article Category

Article available in the following languages:

Testy na bazie komórek macierzystych w chorobach zwyrodnieniowych

Komórki macierzyste występują niemal w każdej tkance w organizmie. W ramach finansowanego przez UE projektu pracowano nad nowymi strategiami na rzecz stymulacji komórek macierzystych w uszkodzonej tkance, aby uzyskać jej naprawę in situ.

Zdrowie icon Zdrowie

Wprawdzie choroby zwyrodnieniowe występują nie tylko u osób w podeszłym wieku, jednak to w takie osoby uderzają najsilniej, co wiąże się z dużym obciążeniem społeczno-ekonomicznym. Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu chorób zwyrodnieniowych i objawów starzenia może potencjalnie być korzystne dla dużej grupy osób. Somatyczne komórki macierzyste mają zdolność do samoodnowy i produkowania komórek różnych tkanek w swojej lokalizacji. Projekt ENDOSTEM miał ambitne zadanie polegające na udoskonaleniu nowych strategii stymulacji komórek macierzystych in situ w obrębie uszkodzonych tkanek. W projekcie połączyło siły 15 zespołów badawczych z uczelni i szpitali klinicznych, małe przedsiębiorstwa biotechnologiczne i duże koncerny farmaceutyczne, stawiając sobie za cel aktywację mięśniowych komórek macierzystych i skuteczną regenerację tej tkanki. Podczas pierwszych 5 lat realizacji projektu rozpoczęto prace nad kilkoma środkami leczniczymi, odgrywającymi rolę aktywatorów komórek macierzystych. Te produkty lecznicze obejmują kwasy nukleinowe, peptydy, leki o działaniu przeciwutleniającym i wywołującym modyfikacje epigenetyczne. Po badaniach przedklinicznych wybranych związków wiele z nich zostało poddanych badaniom klinicznym. Przykładami mogą być badania kliniczne fazy I i II dotyczące połączenia tlenku azotu i leków przeciwzapalnych, badanie fazy II oceniające wpływ stosowania inhibitorów deacetylazy histonowej u chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a oraz badanie kliniczne fazy II zastosowania N-acetylocysteiny jako środka leczniczego. Ponadto konsorcjum skierowało uwagę na kolejny związek, rozpuszczalną formę białka Cripto, która jest obecnie na zaawansowanym etapie prac przedklinicznych. W projekcie ENDOSTEM analizowano również mechanizmy molekularne kontrolowania aktywacji i różnicowania komórek macierzystych. Naukowcy zidentyfikowali szereg związków (peptydów i miRNA), które sprzyjają migracji komórek macierzystych i rekrutowaniu ich do regenerowania tkanek. Wprawdzie projekt ENDOSTEM koncentrował się na regeneracji, jednak jego wyniki usprawnią również opracowanie nowych metod leczenia innych chorób zwyrodnieniowych, w tym miażdżycy, a także uszkodzeń naczyń krwionośnych w cukrzycy i chorobie tętnic obwodowych.

Słowa kluczowe

Komórki macierzyste, choroby zwyrodnieniowe, naprawa tkanki, dystrofia mięśniowa, regeneracja mięśni

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania