Skip to main content

Promoting Technology Transfer of Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Od skali nano do skali przemysłowej

Europa należy do światowych liderów nanonauki, jednak wyniki badań naukowych w tej dziedzinie nie zawsze trafiają do przemysłu. Finansowana przez UE inicjatywa pomogła europejskim naukowcom zajmującym się nanotechnologią pokonać bariery na drodze do komercjalizacji ich odkryć.

Technologie przemysłowe

Nanonauka to jedna z najbardziej ekscytujących nowych dziedzin współczesnej nauki. Nie chodzi tu jednak tylko o pionierskie badania, ale także o wymiar społeczno-ekonomiczny. Nanotechnologie mają szansę zrewolucjonizować przemysł, doprowadzić do powstania nowych branż oraz pomóc w rozwiązaniu wielu problemów społecznych i gospodarczych, przed jakimi stoimy. Aby do tego doszło, potrzebne są jednak konkretne zastosowania nanotechnologii. Mimo że Europa należy do światowych potentatów, gdy chodzi o tworzenie wiedzy w różnych dziedzinach nanonauki, to gorzej radzi sobie z przekuwaniem odkryć naukowych na konkretne produkty. Finansowany przez UE projekt PRONANO oferuje szeroką gamę bezpłatnych usług wsparcia organizacjom badawczym i osobom zainteresowanym komercyjnym wykorzystaniem wyników badań nanonaukowych. Praktyki udostępniane w ramach projektu pomagają tym podmiotom pokonać bariery rynkowe, technologiczne, zarządcze i finansowe stojące na drodze do komercjalizacji. Prowadzony przez innowacyjne firmy konsultingowe i zarządzające kapitałem podwyższonego ryzyka, projekt PRONANO angażuje krajowe i europejskie platformy nanotechnologiczne. Na 50 obiecujących projektów badawczych, dzięki PRONANO 10 podjęło ostatecznie decyzję o komercjalizacji swoich wynalazków. Oznacza to, że udało się 17-krotnie zwiększyć unijne inwestycje w zwieńczone sukcesem przedsięwzięcia technologiczne. W momencie zakończenia inicjatywy rozważano jeszcze finalizację pięciu innych projektów. Omawiany projekt dowodzi, że dobrze zarządzany, europejski sektor nanotechnologii może przynieść UE zyski i podnieść jej konkurencyjność. Oprócz bezpośrednich korzyści płynących z projektu PRONANO, doświadczenie zdobyte podczas jego realizacji może przydać się także w innych podobnych inicjatywach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania