European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Epidemiological Studies of Exposed Southern Urals Populations

Article Category

Article available in the following languages:

Dane pochodzące z Rosji pomogą w zapobieganiu zagrożenia napromieniowaniem

Badacze z UE objęli badaniem populacje mieszkające w Rosji narażone na działanie promieniowania, aby ulepszyć pomiary w zakresie dozymetrii promieniowania i szacowanie zagrożeń dla zdrowia wynikających z napromieniowania.

Zdrowie icon Zdrowie

Wiele niewiadomych związanych z tym zagadnieniem wymaga dogłębnego zbadania. Naukowcy chcą wiedzieć na przykład, jak napromieniowanie wewnętrzne można porównać do napromieniowania zewnętrznego, a także poznać skutki napromieniowania w życiu płodowym. Celem inicjatywy badawczej SOLO (Epidemiological studies of exposed Southern Urals populations), finansowanej przez UE, było zniwelowanie luk w wiedzy i poprawienie szacowania zagrożeń wynikających z napromieniowania. Specjaliści od promieniowania, dozymetryści, statystycy i epidemiolodzy z instytucji amerykańskich, europejskich i rosyjskich podjęli współpracę, by zbadać narażoną na działanie promieniowania ludność zamieszkującą region Uralu Południowego w Rosji, a także pracowników elektrowni jądrowej Sellafield w Zjednoczonym Królestwie. Zespół projektu podjął się weryfikacji oszacowania dawek zewnętrznych i wewnętrznych u dwóch grup obywateli rosyjskich: kohortę pracowników w Majaku (MWC) oraz kohortę mieszkańców w regionie rzeki Tecza (TRC). Dla pracowników fabryki plutonu w Majaku i Sellafield opracowano wspólną metodologię. Uczeni przeprowadzili badania epidemiologiczne w zakresie zachorowalności i śmiertelności w wyniku różnych chorób nowotworowych i nienowotworowych wśród personelu Majaku i Sellafield. Odkryli, że napromieniowanie wewnętrzne plutonem zwiększa występowanie raka płuc, wątroby i kości, natomiast napromieniowanie zewnętrzne, jednak nie plutonem, powoduje białaczkę. Badacze wykazali, że u osób narażonych na wyższe dawki promieniowania zewnętrznego i wewnętrznego plutonem zwiększa się występowanie chorób serca i naczyń krwionośnych. Zdefiniowano także łączną kohortę osób, które były narażone na działanie promieniowania w życiu płodowym, w rezultacie napromieniowania ich matek w czasie ciąży. Ta kohorta obejmowała osoby urodzone przez matki należące do kohort MWC i TRC. Niezbędne są dalsze badania tej kohorty, jednak wyniki uzyskane przez zespół projektu SOLO pokazały, że zagrożenia dla zdrowia w wyniku napromieniowania in utero nie były znacznie niedoszacowane. Projekt SOLO pogłębi wiedzę na temat skutków długotrwałego napromieniowania i wpłynie na wytyczne w zakresie kontroli napromieniowania w kontekście zawodowym, publicznym i medycznym, z korzyścią dla pracowników i obywateli, w tym matek i ich nienarodzonych dzieci na całym świecie.

Słowa kluczowe

Promieniowanie, dozymetria, napromieniowanie, zagrożenia dla zdrowia, badania epidemiologiczne, Ural Południowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania