Skip to main content

Reliability focused research on optimizing Wind Energy systems design, operation and maintenance: Tools, proof of concepts, guidelines & methodologies for a new generation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Niezawodna i niedroga energia wiatrowa z morza

Naukowcy finansowani ze środków UE opracowali technologię na rzecz zwiększenia niezawodności obsługi i konserwacji morskich turbin wiatrowych (WT). Zmniejszone koszty i przewidywalność źródła zaopatrzenia powinny znacząco zwiększyć wkład energii wiatrowej w zasoby energetyczne UE.

Energia

W niektórych krajach WT lądowe odgrywają już ważną rolę w generowaniu energii odnawialnej. Choć wiatr morski ma potężny potencjał w zakresie generowania energii przy silniejszych i bardziej przewidywalnych wiatrach, obsługa i konserwacja turbin może być trudna i kosztowna. Dziesięcioro partnerów połączyło siły w ramach finansowanego ze środków UE projektu RELIAWIND, mając na celu obniżenie kosztów pozyskiwania energii i zwiększenie jej dostępności poprzez bardziej niezawodne systemy morskich WT o obniżonych wymaganiach konserwacyjnych. Naukowcy zidentyfikowali sześć krytycznych podsystemów współczesnych WT i pięć trybów awaryjnych każdego z nich poprzez analizę awarii i napraw eksploatowanych WT. Modele niezawodności trybów awaryjnych i mechanizmów propagacji pozwoliły na skonstruowanie odpowiednich urządzeń detekcyjnych i określenie wymaganych wkładów. Partnerzy zdefiniowali architekturę logiczną wymaganą do wykrywania i lokalizowania zbliżających się awarii, definiowania wymaganych czynności konserwacyjnych, a także planowania konserwacji, w tym wspierania procesu podejmowania decyzji przez menedżerów i techników w formie współczesnego systemu monitorowania stanu WT. Demonstrator wirtualny składający się z modelu holistycznego oprogramowania farmy wiatrowej wykorzystano do weryfikacji efektywności narzędzi konserwacji w oparciu o warunki (CBM). Po analizie powiązanych potrzeb w zakresie szkolenia, naukowcy przygotowali materiały szkoleniowe, które zaprezentowane podczas 13 sesji ponad 240 profesjonalistom należących do konsorcjum i spoza niego. Ponadto, partnerzy sporządzili protokoły w zakresie znormalizowanego gromadzenia i analizy danych dotyczących wiarygodności, które udostępnili krajowym i międzynarodowym organizacjom, takim jak Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC). Oczekuje się, że zespół RELIAWIND znacząco przyczyni się do wykorzystania technologii morskich WT, co być może zaowocuje tanią i niezawodną energią ze źródeł alternatywnych. Wyniki będą przydatne podczas przyszłego projektowania, obsługi i konserwacji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania