Skip to main content

ODICIS - One DIsplay for a Cockpit Interactive Solution

Article Category

Article available in the folowing languages:

Epokowy skok w konstrukcji wyświetlaczy do kokpitów

Naukowcy opracowali jednolity, zakrzywiony ekran dotykowy przeznaczony do nowej generacji kokpitów w samolotach. Nowa konstrukcja ma potencjał zwiększenia zarówno sprawności, jak i bezpieczeństwa eksploatacji samolotów.

Technologie przemysłowe

Wciąż rosnąca ilość rozwiązań technicznych i złożoność informacji niezbędnych pilotom wiąże się z koniecznością optymalizowania wyświetlaczy, aby uniknąć zalewania załogi nadmiarem informacji. Konstrukcja musi ponadto być elastyczna, aby umożliwić dodawanie nowych funkcji i modernizowanie istniejących. W kokpitach przyszłości będą się zatem znajdować funkcje, które dopiero powstają. Mogą to być na przykład funkcje trajektorii czterowymiarowej, nawigacji lotniskowej, wizji syntetycznej i różnorodne funkcje ekologicznego zarządzania lotem. Naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt Odicis ("One display for a cockpit interactive solution") w celu opracowania kokpitu z pojedynczym wyświetlaczem i przetestowania jego działania. Skoncentrowano się na elastyczności architektury systemu, optymalizacji powierzchni użytecznej i ciągłości wyświetlania informacji. Osiągnięcie wszystkich tych celów powinno zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność eksploatacji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów rozwojowych. Konsorcjum Odicis pomyślnie stworzyło makietę systemu z pojedynczym wyświetlaczem obejmującego jednolity interfejs o zakrzywionej powierzchni. Makietę zaprezentowano po raz pierwszy podczas Międzynarodowego Salonu Lotniczego w Paryżu w 2011 r. Wychodząc od 351 wymagań początkowych określonych przez użytkowników, naukowcy opracowali odpowiedni generator grafiki i algorytmy zarządzania obrazem zintegrowane z rozwiązaniem wyświetlającym. Zastosowano dotykowy interfejs użytkownika i wyświetlacz dostosowany do wymagań poszczególnych formatów podstawowych (wyświetlacz parametrów lotu, wyświetlacz nawigacyjny, strony obsługi systemu itd.). Podczas ocen technicznych i operacyjnych badano zdolność systemu projekcji do utrzymywania integralności obrazu również pod dużymi kątami patrzenia. Oczekuje się, że wyświetlacz do kokpitów Odicis wyznaczy standardy konstrukcyjne dla kokpitów nowej generacji. Zakrzywiony ekran dotykowy zapewnia optymalną kombinację wykorzystania miejsca i ilości wyświetlanych informacji, aby zwiększać wydajność i bezpieczeństwo eksploatacji samolotów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania