Skip to main content

More Integrated Systems Safety Assessment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Metody i narzędzia pozwalające przeprowadzać dokładniejsze analizy bezpieczeństwa systemów w całym cyklu eksploatacji samolotu

Konieczność przestrzegania rygorystycznych norm bezpieczeństwa podczas budowy samolotów znacznie wydłuża całkowity czas trwania tego procesu. Z tego powodu w ramach unijnej inicjatywy opracowano modele analizy bezpieczeństwa systemów pozwalające usprawnić proces produkcji.

Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność
Technologie przemysłowe
Badania podstawowe

Rosnące wymagania klientów w zakresie prędkości, masy i emisji oraz rozwój innowacji branżowych i globalnej konkurencji zwiększają presję wywieraną na sektor lotniczy, skłaniając producentów do przekraczania dotychczasowych ograniczeń konstrukcyjnych. Jednak bez względu na rodzaj wyzwania, nie można zapomnieć o bezpieczeństwie. Producenci mają obowiązek dopilnować, aby pogoń za bardziej opływowymi, szybszymi i wydajniejszymi konstrukcjami nie wpływała negatywnie na bezpieczeństwo. Nawet jeśli z powodu presji zewnętrznej konieczne jest przyspieszenie prac, nie może to powodować ograniczenia testów systemów. Celem finansowanego przez UE projektu MISSA (More integrated systems safety assessment) jest przyspieszenie procesów bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Partnerzy projektu stworzyli metody i narzędzia wspomagające modelowanie i analizowanie bezpieczeństwa na poziomie samolotu, architektury systemów oraz ich wdrożenia. Przyjrzeli się również tym aspektom projektowania systemów, które są powiązane z uzyskiwaniem certyfikatów bezpieczeństwa, syntezą dowodów, identyfikacją pochodzenia oraz kontrolą konfiguracji. W szczególności badacze opracowali wymogi ilościowe i jakościowe, techniki modelowania funkcjonalnego oraz metody i narzędzia do optymalizacji i alokacji przestrzeni. Ulepszyli również algorytmy wnioskowania używane do analizy pojedynczych systemów oraz kombinacji tych systemów. Zespół zdefiniował także techniki ułatwiające weryfikację dużej liczby wyników uzyskanych podczas analiz i badań. Ostatnim etapem projektu MISSA było określenie sposobów i zakresu wykorzystania modeli oraz analiz bezpieczeństwa jako podstawowych i pomocniczych dowodów w procesach certyfikacji i uzyskiwania atestów bezpieczeństwa. Innowacyjne rozwiązania MISSA z pewnością pomogą skrócić cykl projektowania, dzięki czemu europejski przemysł lotniczy będzie w stanie wytwarzać lepszej jakości produkty w o wiele krótszym czasie. Zmniejszenie kosztów projektowania oraz zwiększenie wydajności produkcji pozwolą z czasem umocnić pozycję europejskiego przemysłu lotniczego na konkurencyjnym rynku globalnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie MISSA ResearchGate.

Słowa kluczowe

Samolot, analiza bezpieczeństwa, sektor lotniczy, MISSA, ocena bezpieczeństwa systemów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania