Skip to main content

Adaptive Control for Metal Cutting

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zintegrowane i uogólnione układy do obróbki metalu

Adaptacyjne metody sterowania procesami cięcia metali pozwolą rozwiązać problemy, jakie stwarzają elementy jednorazowe i materiały trudne w obróbce. Technologia modułowa umożliwia używanie gotowych modułów produkcyjnych do obsługi różnych materiałów, procesów i narzędzi.

Technologie przemysłowe

Dzięki nowatorskim materiałom, na przykład stopom tytanu i różnego rodzaju kompozytom, możliwa jest produkcja coraz lżejszych, a przy tym coraz bardziej złożonych komponentów. Zalety takich materiałów są niezwykle cenne dla przemysłu, w tym sektora motoryzacyjnego i elektronicznego, jednak trudna obróbka jest poważnym problemem dla producentów. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że przemysł w coraz większej mierze skłania się ku produkowaniu małych partii produktów o wysokiej wartości. Tworzenie odpowiednich narzędzi i procesów do obróbki takich elementów jest czasochłonne i kosztowne, jeśli nie ma możliwości zaadaptowania ich do produkcji innych części. Aby rozwiązać tę kluczową kwestię, naukowcy pracujący nad finansowanym ze środków UE projektem 'Adaptive control for metal cutting' (ADACOM) opracowali uogólnioną I modułową platformę sprzętową do adaptacyjnego sterowania procesami cięcia metalu. Powinna ona skrócić czas produkcji oraz zmniejszyć ilość odpadów I zużycie energii przy jednoczesnym promowaniu najlepszych praktyk cięcia nowych materiałów z zastosowaniem inteligentnej adaptacji. Fundamentalnymi składnikami platformy są adaptacyjne systemy obróbki złożone z zaawansowanych czujników I siłowników umożliwiających bieżące sterowanie produkcją. Utworzono również modułowy system bieżącej kontroli jakości wykorzystujący elastyczne, kompatybilne jednostki dobierane odpowiednio do wykonywanych operacji I sektorów docelowych. Następnie badacze opracowali centralny system obróbki umożliwiający implementowanie różnych rozwiązań w celu uwzględnienia zmiennych warunków produkcji, różnych rodzajów obrabiarek I różnego rodzaju materiałów obrabianych. Kluczowe znaczenie dla powodzenia systemu tworzonego przez projekt ADACOM miało zastosowanie standaryzowanych, adaptacyjnych systemów obróbki obejmujących interfejsy umożliwiające szybkie podłączenie I standardowe formaty danych. Standaryzacja pozwala modyfikować konfigurację produkcji I współużytkować dane od fazy projektowej po masową produkcję I kontrolę jakości gotowego produktu. Tworzona technologia została zoptymalizowana w kilku przemysłowych analizach przypadku, umożliwiając stworzenie produktu demonstracyjnego używanego do oceny cyklu życia I ekologiczności. Oczekuje się, że technologia projektu ADACOM będzie mieć istotny wpływ na procesy produkcji złożonych komponentów wykonanych ze stopów I kompozytów oraz wymagających wysokiej jakości I dokładnego wykończenia. Sukces technologii ADACOM zwiększy konkurencyjność UE w sektorze wytwórczym I branżach pokrewnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania