Skip to main content

Platform for the Harmonization of Vaccine Adjuvant Testing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Harmonizacja działań rozwojowych zakresie szczepionek

Dodatki lub adiuwanty stymulujące wytwarzanie przeciwciał przez układ odpornościowy mają kluczowe znaczenie przy tworzeniu skutecznych szczepionek. Finansowany ze środków UE projekt ma na celu optymalizację działań rozwojowych w zakresie szczepionek poprzez harmonizację testów adiuwantów.

Zdrowie

Z przeprowadzonej ankiety na temat praktyk w zakresie adiuwantów wynika, że rozwój szczepionek na choroby związane z ubóstwem (PRD) jest blokowany brakiem standaryzacji w zakresie modeli i protokołów do testowania adiuwantów w szczepionkach. W rezultacie danych dotyczących adiuwantów nie można porównać lub wykorzystać w innych badaniach nad szczepionkami. W celu zapewnienia jednolitych metod oceny adiuwantów członkowie projektu PHARVAT ("Platform for the harmonization of vaccine adjuvant testing") wybrali myszy C57 Black6 jako modelowe zwierzęta na potrzeby porównania adiuwantów. Określono parametry badania dla standardowych metod modelowania. Wśród wybranych parametrów znalazły się zastrzyki domięśniowe, zastrzyki o objętości do 50 mikrolitrów oraz trzy uodpornienia w czterotygodniowym harmonogramie immunizacji. Członkowie projektu PHARVAT podjęli decyzję o opracowaniu zastawu porównawczego adiuwantów uwzględniającego referencyjne antygeny, surowicę odpornościową oraz znormalizowany protokół na potrzeby ujednoliconego porównania adiuwantów. Podczas testowania modelu myszy jako trzy referencyjne antygeny wykorzystano: antygen 1 bony wierzchołkowej (AMA1), antygen 85A oraz antygen powierzchniowy zapalenia wątroby typu B odpowiednio dla reakcji immunologicznych na malarię, gruźlicy oraz żółtaczki wywołanej wirusem zapalenia wątroby typu B. Antygeny te zostały wybrane za względu na dostępność dystrybucyjną odpowiednich ilości antygenów z dobrą praktyką produkcji (GMP). W celu uzupełnienia antygenów wybrano trzy odpowiednie adiuwanty referencyjne, tj. hydroksotlenek glinu jako podstawowy punkt referencyjny, skwalen w postaci oleju w wodzie oraz preparat liposomowy Saponin QS21. Finansowanie ze środków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) umożliwiło przeprowadzanie eksperymentów w zakresie immunizacji in vivo na myszach C57 Black6 zmierzającej do wytworzenia surowicy, która mogłaby stanowić element zestawu referencyjnego adiuwantów. 7,5 ml (mililitra) surowicy odpornościowej wystarczyło na co najmniej 20 000 testów każdego spośród czterech izotopów przeprowadzanych z wykorzystaniem płytek do testów immunoabsorpcji enzymatycznej (ELISA). Testy immunoenzymatyczne wykazały, że trzy antygeny kompleksowo ujmują reakcje immunologiczne typu I/II, a każde wyjaśniały błąd obciążeniowy (wyniki fałszywie ujemne i fałszywie dodatnie). Wyniki zostaną opublikowane w czasopismach branżowych. Wnioski uzyskane w ramach projektu PHARVAT są również dostępne na stronie internetowej i prezentują szczegółowe informacje na temat ujednoliconej metody porównywania adiuwantów. Utworzone repozytorium WHO będzie stanowiło źródło antygenów oraz referencyjnej surowicy odpornościowej o wysokim mianie roztworu. Laboratorium opracowujące szczepionki na Uniwersytecie w Lozannie dostarczy adiuwanty. Wszystkie te środki umożliwią ujednolicone porównanie adiuwantów, które przełoży się na zoptymalizowany rozwój szczepionek przeciw PRD.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022