Skip to main content
European Commission logo print header

Treatment and Disposal of Irradiated Graphite and Other Carbonaceous Waste

Article Category

Article available in the following languages:

Zestaw narzędzi do zarządzania zagrażającym Europie odpadom napromieniowanego grafitu

Eksploatacja wielu europejskich reaktorów jądrowych z moderacją grafitem dobiega końca. Niezbędne są skuteczne, bezpieczne i zrównoważone rozwiązania w zakresie odpadów radioaktywnych powstających na etapie wycofania reaktora z eksploatacji. Wspierany przez UE projekt pozwolił na opracowanie wytycznych dotyczących odzyskiwania, postępowania i utylizacji napromieniowanego grafitu.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Ponieważ w ciągu nadchodzących dekad w Europie planuje się wycofanie z eksploatacji reaktory jądrowe moderowane grafitem, usuwanie napromieniowanego grafitu będzie dużym wyzwaniem. Z ogólnej liczby 250 000 ton materiału większość znajduje się na terenie UE. Obecnie niewielkie ilości napromieniowanego grafitu, odzyskiwane z reaktorów testowych, przechowywano w większości przypadków w silosach i podziemnych pomieszczeniach, do czasu podjęcia decyzji o utylizacji niebezpiecznego materiału. Pomimo że napromieniowany grafit klasyfikowany jest jako odpad długożyciowy średnio- i niskoaktywny, potrzebnych jest więcej opcji zrównoważonego zarządzania odpadami w celu uniknięcia ewentualnego zagrożenia. W ramach finansowanego przez unijny program Euratom projektu CARBOWASTE ("Treatment and disposal of irradiated graphite and other carbonaceous waste") opracowano zintegrowane wytyczne dotyczące odzyskiwania, unieszkodliwiania i usuwania napromieniowanego grafitu. Pod uwagę wzięto zarówno odpady istniejące, jak i te, które powstaną w reaktorach w przyszłości. Do sukcesów projektu CARBOWASTE należy zaliczyć opracowanie technik separacji cząstek powlekanych z grafitu paliwa reaktora wysokotemperaturowego. Zespół CARBOWASTE odkrył, że termiczne, chemiczne oraz mikrobiologiczne unieszkodliwianie może eliminować dużą część zanieczyszczeń. Zespół projektowy badał też możliwości ponownego wykorzystania oczyszczonego materiału. Zdobyto dostateczną ilość wiedzy na temat napromieniowanego grafitu, która pozwoliła na wysnucie wniosku, że odpady grafitowe można bezpiecznie utylizować za pomocą różnych systemów utylizacji. Ponieważ etap wyłączania z eksploatacji jest coraz bliżej, zestaw narzędzi CARBOWASTE wydaje się być nieoceniony w obliczu konieczności bezpiecznego i skutecznego likwidowania napromieniowanych odpadów grafitowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania