European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Significance of TDP-43 in the population in relation to dementia

Article Category

Article available in the following languages:

Zachowania występujące na wczesnym etapie życia wpływają na późne pojawienie się demencji

Przy rosnącej na całym świecie populacji osób starszych występowanie i dominacja demencji wykazuje tendencję wzrostową. Projekt finansowany ze środków UE przyczynił się do badań w tym obszarze, określając biomarkery służące do wczesnego wykrywania i przewidywania, jak również monitorowania w przypadku pojawienia się choroby i wystąpienia konieczności leczenia.

Zdrowie icon Zdrowie

Białko TAR-43 wiążące DNA (TDP-43) to biomarker koncentracji białek wskazujący na demencję, po raz pierwszy skojarzony z biologią choroby w 2006 roku. Jednak jego znaczenie dla populacji pozostawało nieznane. Projekt STPRD ("Significance of TDP-43 in the population in relation to dementia") utworzono w celu oceny znaczenia TDP-43 dla demencji na podstawie populacyjnej próbki osób starszych. Wykorzystując bazę danych europejskich klinikopatologicznych badań w Europie (EClipSE) oraz utworzonych w ramach projektu danych neuropatologicznych, projekt STPRD zbadał behawioralne i biologiczne korelaty diagnozy demencji klinicznej na późnym etapie życia oraz czynników wpływających na rozwój choroby. Ustalenia dotyczące roli patologii TDP-43 w demencji na późnym etapie życia wraz z powiązanymi danymi z zakresu symptomatologii i neuropatologii są przedmiotem przeglądu przeprowadzanego przez różne czasopisma naukowe. Wśród innych wyników i ustaleń badanie podkreśliło, że pomimo tego, że demencja objawia się na późnym etapie życia, zdrowie oraz zachowania człowieka podejmowane w ciągu całego jego życia mają wpływ na jej pojawienie się i rozwój. Na przykład osoby, które rozpoczęły edukację na wczesnym etapie życia obarczone są niższym ryzykiem wystąpienia demencji na późnym etapie życia, ponieważ są one w większym stopniu zdolne do poznawczego radzenia sobie z występowaniem problemów neuropatologicznych. Badanie STPRD podkreśliło również, że ukryta neuropatologia demencji występującej na późnym etapie życia jest bardziej złożona, niż początkowo sądzono. Inne wyniki projektu wskazały na pewne cechy związane ze snem — na przykład zapadanie w drzemki i nadmierna ospałość w ciągu dnia — jako zwiastuny spadku kondycji poznawczej na późniejszym etapie życia w ciągu 10 lat. Wyniki projektu poprawią nasze zrozumienie patologicznych podstaw demencji występującej na późnym etapie życia i mają one duże znaczenie dla diagnozowania, zarządzania i leczenia związanych z nią objawów. Przyczynią się również do zmniejszenia społeczno-gospodarczych obciążeń związanych z tą chorobą.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania