European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

OPTImization of the automated Fitting to Outcomes eXpert with language-independent hearing-in-noise test battery and electro-acoustical test box for cochlear implant users

Article Category

Article available in the following languages:

Optymalizacja funkcji implantu ślimakowego

Utrata słuchu dotyka ponad 55 milionów ludzi w całej UE, a liczby te w ciągu 20 lat mają sięgnąć 100 milionów. Implanty ślimakowe (CI) to chirurgicznie wszczepiane urządzenia stosowane u pacjentów o uszkodzonych komórkach włoskowatych w ślimaku (uchu środkowym), które prowadzą do sensoryczno-neuralnej utraty słuchu.

Zdrowie icon Zdrowie

CI wyposażony jest w zewnętrzny procesor mowy, który przekształca dźwięk w sygnał elektroniczny wysyłany do sieci elektrod wszczepionych wewnątrz ślimaka. Te elektrody stymulują liczne miejsca w ślimaku sygnałami o wysokiej i niskiej częstotliwości i różnej amplitudzie. Mózg wykrywa i interpretuje te sygnały pod kątem tonacji i głośności. Procesory mowy CI są obecnie dostosowywane w uciążliwym, technicznie wymagającym i czasochłonnym procesie zwanym dopasowaniem manualnym. Do procesu, który pochłania 30 osobogodzin na pacjenta tylko w pierwszym roku użytkowania, potrzebny jest specjalista audiolog lub inżynier. Testy audiologiczne są obecnie prowadzone w pomieszczeniach dźwiękowych przy użyciu standardowych głośników. Wybrane ustawienia zależne są od percepcji pacjenta i ekspertyzy audiologicznej, co przynosi nierówne i często suboptymalne rezultaty. Istnieje pilna potrzeba wydajnego i dokładnego procesu dopasowania, w którym dostosowuje się kilka parametrów elektrycznych w procesorach mowy w oparciu o reakcję psychoakustyczną. W finansowanym przez UE projekcie OPTIFOX opracowano trzy produkty — OTOspeech, FOX i OtoCube — w celu zoptymalizowania technicznego dopasowania przy użyciu zindywidualizowanego programu ("mapy"), by sprostać potrzebom słuchowym pacjentów. OTOspeech to generyczna, zautomatyzowana psychoakustyczna aplikacja do zapisu mowy użytkowników CI. Nie ma dla niej znaczenia dialekt pacjenta ani odmiana języka. Testy mogą być przeprowadzane we wszystkich 22 językach europejskich dla uzyskania dokładnych i optymalnych wyników, z użyciem listy słów testowych reprezentującej słownictwo pacjenta. Wyniki nie są zależne od osoby testującej, a testy mogą być prowadzone zarówno dla warunków mówienia w cichych, jak i hałaśliwych okolicznościach. FOX to przykład sztucznej inteligencji (AI) do półzautomatyzowanej oceny reakcji werbalnej pacjenta przy użyciu technologii dynamicznego zakrzywienia czasu (DTW) oraz oprogramowania OpenMarkov. Łączy ona psychoakustyczne wyniki testów z mapami pacjentów (parametrami elektrycznymi) na rzecz strojenia CI i poprawy słuchu. Wciąż trwają prace nad stworzeniem samouczącego się mechanizmu do działań korekcyjnych poprzez nieustanne analizowanie rosnącego zbioru danych uzyskanych od pacjenta. OtoCube to komercyjny moduł komputera przenośnego do prowadzenia znormalizowanych i skalibrowanych testów psychoakustycznych oraz wykrywania niezbędnych dopasowań u pacjentów z CI. Moduł opracowany po przeprowadzeniu trzech prototypów wyposażony jest w akustycznie wyizolowane pudełko, które zawiera procesor mowy CI do produkcji identycznych kopii akustycznych elektrycznego sygnału wejściowego. To likwiduje potrzebę specjalistycznego sprzętu i pomieszczeń dźwiękowych, i znacznie skraca czas, jak i koszty pracy. Członkowie projektu OPTI-FOX z powodzeniem opracowali trzy produkty do komercyjnego zastosowania klinicznego w celu zoptymalizowania słuchu u użytkowników CI i poprawy jakości ich życia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych przez służbę zdrowia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania