Skip to main content

HANDHold - HANDHeld OLfactory Detector

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mobilna technologia detekcji i czujników przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa europejskich granic

W ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano technologię czujnikową i mobilne urządzenie detekcyjne, które uzupełnią zadania wykonywane przez psy w procesie wykrywania na lotniskach i przejściach granicznych.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo
Bezpieczeństwo

Celem projektu HANDHOLD (Handhold – Handheld olfactory detector), finansowanego ze środków UE, było stworzenie zunifikowanego rozwiązania, łączącego różne technologie w celu wykrywania ukrytych osób i nielegalnych substancji. Uprości ono bieżące zastosowanie ad hoc różnych rozłącznych urządzeń. Partnerzy projektu opracowali platformę, która może zostać wyposażona w energooszczędne systemy czujników do wykrywania substancji chemicznych, biologicznych i radioaktywnych oraz materiałów jądrowych i wybuchowych (CBRNE). Można zastosować kilka platform, łącząc je przy pomocy sieci Wi-Fi. To niedrogie i przenośne rozwiązanie przydaje się służbom granicznym i policyjnym, uzupełniając zadania wykonywane do tej pory przez przeszkolone psy. W razie konieczności psy można wykorzystać na późniejszym etapie dochodzenia w celu zlokalizowania konkretnej substancji. Rozwiązanie jest wyposażone w nowatorskie mechanizmy przepływu powietrza, dzięki którym odpowiednie ilości badanych cząsteczek są doprowadzane maksymalnie do czterech czujników na raz. Ponadto zaawansowane metody inżynierii oprogramowania pozwalają na równoczesną analizę różnych pól czujników, a następnie przekazywanie wyników w czasie rzeczywistym użytkownikom. Zespół HANDHOLD opracował cztery nowoczesne czujniki do wykrywania substancji CBRNE. Dzięki zaawansowanemu narzędziu do tworzenia map geograficznych i planowania, funkcje platformy HANDHOLD są dostępne dla dowódców. System spełnia w szczególności wymagania służb celnych i policyjnych. Można go łatwo zintegrować z czujnikami dostępnymi na rynku oraz wykorzystać do analizy różnych substancji CBRNE dzięki współpracy kilku sensorów. Rezultaty projektu HANDHOLD wnoszą istotny wkład w rozwój systemów wykrywania i monitorowania. W świetle coraz większego zapotrzebowania na wykrywanie CBRNE na granicach UE, omawiany system przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Europy.

Słowa kluczowe

Mobilne wykrywanie, technologia czujnikowa, granice, HANDHOLD, detektor węchowy, CBRNE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania