European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Cratonic basins: an archive of lithosphere-mantle interaction

Article Category

Article available in the following languages:

Badania basenów kratonicznych

Zrozumienie procesu tworzenia się powszechnych formacji geologicznych może umożliwić prognozowanie zmian w strukturze ziemskiej w przeszłości, a także w przyszłości. Zrealizowany niedawno projekt przyczynił się do zrozumienia, jak tworzą się duże baseny sedymentacyjne, tym samym pogłębiając naszą wiedzę o płytach tektonicznych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Formacje te, znane jako baseny kratoniczne, zawierają rejestry osadów sprzed setek milionów lat. Mogą one zawierać wskazówki na temat płyt tektonicznych i litosfery (sztywnej powłoki ziemskiej). W finansowanym przez UE projekcie 'Cratonic basins: An archive of lithosphere-mantle interaction' (CRATONIC BASINS) zbadano związek pomiędzy ruchem kontynentalnym a basenami kratonicznymi. Ogólnym celem było zrozumienie, w jaki sposób zmiany w litosferze zostały zapisane w tych basenach. Naukowcy opracowali model ruchu kontynentalnego w związku z okolicznymi płytami kontynentalnymi, zarówno lateralnie, jak I pionowo. Model przewiduje zaobserwowany ruch wybrzeża północnoamerykańskiego, sugerując głęboką kontrolę topografii powierzchni. Kolejny aspekt prac wiązał się z badaniem osadu sedymentacyjnego w basenach kratonicznych na przestrzeni czasu. Badanie pokazało, że nagromadzenie się osadu dostarcza danych na temat zmian klimatu, a zwłaszcza opadów deszczu, jak I wertykalnych ruchów kontynentalnych. Prace realizowane w ramach projektu CRATONIC BASINS mają duży wpływ na poszukiwania węglowodorów. Wyjaśnienie zmian w litosferze na podstawie basenów kratonicznych pomagają także w zrozumieniu ruchu kontynentalnego I zmian klimatu w przeszłości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania