Skip to main content

WHEYLAYER2: barrier biopolymers for sustainable packaging

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe materiały opakowaniowe z produkcji sera

Syntetyczne bariery tlenowe chronią żywność, leki i kosmetyki przed szkodliwym działaniem powietrza i wilgoci. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył z produktów ubocznych produkcji sera nowe bariery biologiczne, nadające się do w całości recyklingu.

Technologie przemysłowe

Stosowanie barier wykonanych z pochodnych ropy naftowej jest obłożone coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami i coraz gorzej postrzegane przez konsumentów ze względu na negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. W odpowiedzi na tę presję powołano do życia projekt WHEYLAYER 2 (WHEYLAYER2: Barrier biopolymers for sustainable packaging) w celu stworzenia powłok folii plastikowych uzyskiwanych z serwatki — naturalnego produktu ubocznego powstającego przy produkcji sera. Członkowie konsorcjum stworzyli z białek serwatki barierę biopolimerowa, która może zastąpić plastiki ropopochodne i może być usuwana enzymatycznie, aby umożliwić recykling. Materiał będzie też mieć lepsze właściwości barierowe niż istniejące biopolimery. Złożono wniosek patentowy, a partnerzy projektu pracują obecnie nad rozwinięciem technologii na skalę masową oraz jej upowszechnieniem przemysłowym i komercyjnym. Zbudowano przemysłową maszynę do nanoszenia powłoki i suszenia oraz przetestowano wyniki symulacji procesu powlekania. Przeprowadzono testy produkcji i przechowywania z użyciem rur i kształtowanych termicznie słoików dla branży spożywczej i kosmetycznej oraz blistrów dla przemysłu farmaceutycznego. Naukowcy zbadali także możliwości wykorzystania koncentratu białka serwatki zamiast czystych izolatów tego białka (WPI) w celu zwiększenia opłacalności produkcji. Prace te zakończyły się powodzeniem, przy czym uzyskano właściwości barierowe bardzo zbliżone do najlepszych wyników uzyskanych w przypadku WPI. Wyprodukowano powlekane nieuplastycznione tacki z PCW o tempie przenikania tlenu dostatecznie niskim do pakowania w atmosferze ochronnej. Stwierdzono, że tacki mogą nadawać się do wykonywania nadruków, i przeprowadzono testy drukowania. Wykonano certyfikowane testy bezpieczeństwa żywnościowego oraz przygotowano karty bezpieczeństwa materiału i arkusze danych technicznych. Na podstawie analizy cyklu życia przeprowadzonej przez partnerów opracowano arkusze danych środowiskowych. Prace projektu WHEYLAYER 2 stanowiły odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na produkty przyjazne dla środowiska oraz na niestabilną cenę ropy naftowej. Opracowany produkt biopolimerowy umożliwi producentom opakowań projektowanie opakowań wielowarstwowych nadających się do recyklingu lub tworzenie rozwiązań całkowicie kompostowalnych. Osiągnięcia projektu WHEYLAYER 2 otworzą też drogę dla nowych zastosowań białka serwatkowego i pomogą eliminować szkodliwą dla środowiska serwatkę z europejskich ścieków. Projekt wspomoże zatem europejską branżę serowarską poprzez zwiększenie zapotrzebowania na serwatkę. To z kolei wpłynie pozytywnie na zrównoważony rozwój wsi, jako że przetwórstwo mleka stanowi podstawę gospodarki wiejskiej w wielu regionach UE.

Słowa kluczowe

Materiały opakowaniowe, produkty uboczne serowarstwa, biopolimery, powłoki folii plastikowej, pakowanie w atmosferze ochronnej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania