European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Warsztaty projektu ITRIBIS

Partnerzy projektu ITRIBIS organizują warsztaty pod tytułem: „Global spread of carbapenemase-producing Gramnegative Bacilli: a major challenge for treatment and infection control”, które odbędą się w dniach 19-20 stycznia 2016 r. w Sewilli, Hiszpania.

19 Stycznia 2016 - 20 Stycznia 2016
Seville, Hiszpania
Partnerzy projektu ITRIBIS organizują w Instytucie Biomedycyny w Sewilli warsztaty w celu przeanalizowania zagadnień związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. ITRIBiS dąży do tego, aby Instytut stał się kluczowym centrum referencyjnym biomedycznych badań translacyjnych nad chorobami powszechnymi w Europie Południowej. Program warsztatów zainteresuje badaczy, pracowników systemu opieki zdrowotnej i naukowców zajmujących się zakażeniami wywoływanymi przez bakterie wielolekooporne.

Poruszane będą następujące tematy: Wpływ na zdrowie i badanie kliniczne enterobakterii wytwarzających karbapenemazy; Nowe narzędzia molekularne do badania oporności na karbapenemy; Zależność między karbapenemazami a zjadliwością; Alternatywy terapeutyczne wobec enterobakterii opornych na karbapenemy oraz profilaktyka zakażeń i środki kontrolne.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia ITRIBiS