Skip to main content
pdf-header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

Drugie doroczne spotkanie LEGATO i drugie warsztaty interesariuszy

Partnerzy dofinansowanego ze środków 7PR projektu LEGATO organizują drugie doroczne spotkanie LEGATO i drugie warsztaty interesariuszy (Second Annual Meeting and Second Stakeholder Workshop) w dniach 1-2 grudnia w Kordobie, Hiszpania.

1 Grudnia 2015 - 2 Grudnia 2015
Cordoba, Hiszpania
Projekt poświęcony jest promowaniu w Europie uprawy roślin strączkowych poprzez wskazanie priorytetowych problemów ograniczających te uprawy i opracowywanie rozwiązań w postaci nowatorskich odmian, praktyk hodowlanych i zastosowań spożywczych. W ramach projektu LEGATO opracowane zostaną narzędzia i zasoby stwarzające odpowiednie warunki dla nowoczesnej metodologii uprawy i pełnego wykorzystania szerokiego zakresu dostępnych zasobów genetycznych.

Głównym celem LEGATO jest przyczynienie się do zwiększenia skali zrównoważonej reintrodukcji roślin strączkowych do europejskich systemów upraw. Prowadząc prace nad głównymi europejskimi roślinami strączkowymi – grochem zwyczajnym i bobem – oraz mając konkretne cele w związku z łubinem i groszkiem siewnym, partnerzy projektu koncentrują się na identyfikowaniu i testowaniu nowych linii hodowlanych, posiadających wartościowe cechy, takie jak odporność na choroby i szkodniki oraz jakość odpowiednią do spożycia przez ludzi. W witrynie projektu już niedługo dostępnych będzie więcej informacji na temat spotkania i warsztatów dla interesariuszy.

Więcej informacji:
Witryna projektu LEGATO