Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

3. kongres branżowy INTERACT

3. kongres branżowy INTERACT (INTERACT’s 3rd Industry Congress) odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2015 r. w Saarbrucken, Niemcy.

1 Grudnia 2015 - 2 Grudnia 2015
Saarbrücken, Niemcy

DAIMLER, koordynator dofinansowanego ze środków 7PR projektu INTERACT, zaprezentuje w czasie kongresu najnowszy dorobek projektu. Pionierzy branży pokażą, jak z powodzeniem wykorzystują innowacyjne metody w produkcji. Dowiemy się też, w jaki sposób Volkswagen, Bosch Rexroth, Lapp, Rhenus Lub i wielu innych zmierza w kierunku inteligentnych zakładów. Ich przedstawiciele pokażą, jak podnieść wydajność zakładów.

Główny zamysł przyświecający projektowi INTERACT polega na wykorzystaniu fachowej wiedzy pracowników w zakresie ręcznego montażu poprzez włączenie jej do narzędzi cyfrowych wspomagających projektowanie, weryfikację, walidację, modyfikację i stałe doskonalenie ukierunkowanych na ludzi, elastycznych stanowisk montażowych. Tego typu wiedza zostanie pozyskana na podstawie czynności wykonywanych przez pracowników za pomocą tanich i nieinwazyjnych czujników oraz technologii śledzenia, które można wykorzystać w czasie montażu. Posłuży ona do zwiększenia precyzji i dokładności cyfrowych narzędzi symulujących działania człowieka, co przełoży się na przyspieszenie produkcji i bezusterkowego procesu montażowego.

Więcej informacji:
http://www.interact-fp7.eu/?tribe_events=interact3-fachkongress-industrie-4-0-praxis-praxis-praxis