Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Pierwsze śródziemnomorskie warsztaty krystalografii makromolekularnej BIOSTRUCT-X

Pierwsze śródziemnomorskie warsztaty krystalografii makromolekularnej BIOSTRUCT-X (1st BIOSTRUCT -X Mediterranean Macromolecular Crystallography Workshop) odbędą się w dniach 4–6 stycznia 2016 r. w izraelskim Instytucie Technologii Technion w Hajfie, Izrael.

4 Stycznia 2016 - 6 Stycznia 2016
Haifa, Izrael

Projekt BIOSTRUCT-X finansowany z budżetu siódmego programu ramowego (7PR) Komisji Europejskiej poświęcony jest budowie nowoczesnej, skoordynowanej i wieloczęściowej infrastruktury, która ma wspomagać dostęp do kluczowych metod w biologii strukturalnej, zarówno tych o ugruntowanej pozycji, jak i powstających. Jedenaście obiektów z całej Europy zapewnia 42 instalacje do wykorzystania w zakresie rozpraszania promieniowania rentgenowskiego pod małymi kątami (SAXS), makromolekularnej krystalografii rentgenowskiej (MX), biologicznego obrazowania rentgenowskiego (XI) oraz produkcji białek i wysokowydajnej krystalizacji (PP & HTX).

Celem projektu jest zapewnienie skonsolidowanej platformy, która zgromadzi wszystkie istotne metody biologii strukturalnej – otwierając wspólny dostęp do czołowych w Europie obiektów synchrotronowych i powiązanych struktur, przynosząc ostatecznie korzyści całej społeczności.

Centrum Biologii Strukturalnej Technion (TCSB) jest gospodarzem warsztatów wspólnie z zespołem BIOSTRUCT-X i Instytutem Nauk im. Weizmanna.

Warsztaty dla naukowców poświęcone będą krystalografii makromolekularnej, gromadzeniu i przetwarzaniu danych, eksperymentalnemu fazowaniu (SAD, MAR), oczyszczaniu i analizie struktury. Na wydarzenie złożą się wkłady i seminaria praktyczne, obejmujące gromadzenie danych z nowoczesnego dyfraktometru FR-X Rigaku.

Na czas trwania warsztatów zostanie udostępniona uczestnikom nowoczesna infrastruktura makromolekularnej krystalografii rentgenowskiej i charakterystyki białek w Centrum Biologii Strukturalnej Technion (TCSB).

Więcej informacji:
Pierwsze śródziemnomorskie warsztaty krystalografii makromolekularnej BioStruct-X