Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty szkoleniowe nt. otwartej nauki

Konsorcjum FOSTER organizuje Warsztaty szkoleniowe nt. otwartej nauki (Open Science Training Workshop) w czasie konferencji MARES dnia 2 lutego 2016 r. w Olhão, Portugalia.

2 Lutego 2016 - 2 Lutego 2016
Olhão, Portugalia

Zaplanowane na pół dnia szkolenie ma posłużyć uczestnikom za kompleksowe wprowadzenie do otwartej nauki. Omówione zostaną cztery zagadnienia: Czym jest otwarta nauka? W jaki sposób publikować i wybierać prawidłowe kanały w otwartej nauce? Praktyczne etapy składania referatów. Oraz „dodatki stymulowane zapotrzebowaniem” – wgląd w otwartą naukę.

Warsztaty mają zainteresować naukowców, którzy zamierzają rozwijać swoją karierę w oparciu o zasady otwartej nauki. FOSTER to inicjatywa koordynacyjna, której celem jest wspieranie różnych interesariuszy, zwłaszcza młodych naukowców, w przyjmowaniu filozofii otwartego dostępu w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz strategii otwartego dostępu i zasad uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”.

Więcej informacji:
Strona z ogłoszeniem o wydarzeniu FOSTER