Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty zamykające projekt RENVISION

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu RENVISION organizują 26 lipca 2016 r. jednodniowe warsztaty zamykające we Włoskim Instytucie Technologii w Genui.

26 Lipca 2016 - 26 Lipca 2016
Genoa, Włochy

Warsztaty zamykające, zorganizowane w formie jednodniowego spotkania, stworzą doskonałą okazję do zaprezentowania, omówienia i promowania wyników wypracowanych w ramach projektu RENVISION. Sprzyjać będą także dyskusjom i tworzeniu klastrów z partnerami innych, podobnych projektów unijnych.

Partnerzy RENVISION (Retina-inspired Encoding for Advanced Vision Tasks) badają przetwarzanie sygnałów pan-siatkówkowych w wysokiej rozdzielczości przestrzenno-czasowej z wykorzystaniem podejść neuronaukowych, optycznych i obliczeniowych, które obejmują zaawansowane rozpoznawanie wzorców i technologie uczenia maszynowego.

Więcej informacji:
strona wydarzenia