Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

FOODINTEGRITY na sympozjum nt. zapobiegania fałszowaniu żywności

Partnerzy wspartego ze środków UE projektu FOODINTEGRITY finansują i jednocześnie biorą udział w sympozjum nt. zapobiegania fałszowaniu żywności i skutecznego zarządzania alergenami pokarmowymi (Food Fraud Prevention and Effective Food Allergen Management), które odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2017 r. w Bari, Włochy.

26 Stycznia 2017 - 27 Stycznia 2017
Bari, Włochy

Dwudniowe sympozjum przybliży kontekst praktyczny, naukowy i prawny, zapewni wgląd w innowacyjne podejścia, nowo opracowane narzędzia i ostatnio wprowadzone metody analityczne w walce z fałszowaniem żywności i na rzecz doskonalenia zarządzania alergenami pokarmowymi. Wsparty ze środków UE projekt FOODINTEGRITY jest jednym z podmiotów finansujących wydarzenie.

Marco Arlorio, członek konsorcjum FOODINTEGRITY z Università del Piemonte Orientale, przedstawi referat pt. „Artificial intelligence and data mining as functional solutions for the untargeted methods in food traceability/authenticity”.

Więcej informacji:
witryna wydarzenia